Nyheter

– 50 Moria-flyktninger er for puslete av regjeringen

– Som medmennesker er vi forpliktet til å hjelpe folk i den ytterste nød. Vi er klare til å ta imot flere Moria-flyktninger, sier mosseordfører Hanne Tollerud (Ap).

1 av 2

– Puslete, sier hun om regjeringens mål om å ta imot kun 50 av Moria-flyktningene.

– Ordførere fra kommuner over hele Norge forteller at de har kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Dette gjelder blant annet Oslo, Bergen og Trondheim og Tromsø. Det viser at norske lokalpolitikere i stor grad er preget av sterk humanisme. Katastrofen på øya Lesvos i Hellas fører til umenneskelige lidelser, og da er det viktig at land som har mulighet til det, gjør en ekstra innsats for å bedre flyktningenes vilkår. Moss har kapasitet til å ta imot flere flyktninger, og vi er nødt til å trå til når det er nødvendig. De seks partiene som styrer i Moss er enige i dette, sier Hanne Tollerud.

– Ikke tallfeste

Hun vil ikke tallfeste hvor mange flyktninger Moss kommune er villig til å bosette.

– Det blir feil å sette et konkret tall, men jeg håper det politiske signalet fra Moss, og fra en rekke andre kommuner, vil føre til et regjeringen gjør en betydelig sterkere innsats for å redde flere flyktninger, sier hun.

– Frp kaller det symbolpolitikk å ta inn 50 flyktninger fra Morialeiren. Kommentar?

– Selv om også vi ønsker å ta inn langt flere flyktninger enn det regjeringen legger opp til, er det langt fra symbolpolitikk å hjelpe mennesker som lever på flukt under ekstremt vanskelige forhold, sier Hanne Tollerud.

Moss Arbeiderparti har tidligere markert seg i spørsmålet om flyktninger fra Moria-leiren. I april i år tok lokalpartiet et sylskarpt standpunkt for å ta imot enslige, mindreårige flyktninger fra Moria-leiren.

Vedtak om 50

Enhetsleder for bolig, integrering og krisesenter, Hege Rytter Jakobsen, forteller at Moss kommune har vedtatt å bosette 50 flyktninger i 2020. Inkludert i dette tallet er det to enslige mindreårige. Da kommunebudsjettet ble vedtatt i desember 2019, var dette i tråd med forespørselen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

– Vi har fått navn på 22 av dem som skal komme til Moss. Det betyr at vi fortsatt har 28 plasser til rådighet, sier Hege Rytter Jakobsen.

Hun forteller at IMDIs anslag for bosetninger i hele Norge ved inngangen til 2020, var på 5.120. Men at dette anslaget ble nedjustert til 3.600 så sent som 2. september.

– Det førte til at Moss kommune ble forespeilet en reduksjon om bosetning fra 50 til 32 flyktninger. Denne nye anbefalingen er så fersk at det ikke er gjort noen endringer i kommunens vedtak fra budsjettmøtet, sier Hege Rytter Jakobsen.

Morten Tjessem, fungerende avdelingsdirektør i bosettings- og kvalifiseringsavdelingen i IMDI, sier at antallet på 3.600 er en prognose for behovet for bosetting av flyktninger i kommunene i 2020.
- Det endelige tallet kan bli både noe mer og noe mindre. Beslutningen om å hente 50 personer fra Moria-leiren har betydning for prognosen, men vi ser ikke behov for nå på nytt å oppdatere antallet vi har formidlet til kommunene, da de er kjent med at det er snakk om en prognose og ikke et presist måltall, sier Tjessem.

Moss har fortsatt plass til 28 nye flyktninger i år, forteller Hege Rytter Jakobsen, som koordinerer kommunens integreringsarbeid.

– Tviler på posisjonen

Gruppeleder Michael Torp (Frp) er ganske opprørt over styringspartiene i Moss, som ønsker å ta imot flere Moria-flyktninger.

– Jeg begynner å tvile på flertallskameratenes evne til å styre byen. Byen er i en økonomisk krise. Det vil bli kuttet i tjenestetilbudet til helse, omsorg og skoler. Håndtering av koronapandemien har ført til omplassering av folk som yter tjenester innen helsevesenet. Tjenestetilbudet til byens innbyggere blir dårligere. Mens dette skjer, er styringsflertallet åpne for å bruke mer penger og ressurser på å ta imot flere flyktninger. Dette er uansvarlig politisk styring, og vi vil ikke være med på dette, sier Michael Torp.

– Hva synes du om katastrofen i Moria-leiren?

– Den er forferdelig. Men det hjelper ikke å ta imot flere av flyktningene til Norge. Vi må forsøke å hjelpe så mange mulig, men det gjør vi best ved å la hjelpen komme dit flyktningene er. Det vil redde langt flere enn å ta inn noen få flyktninger til Norge.

Mindreårige

– Vi er klare til å ta vår del av ansvaret ved å motta mindreårige flyktninger til Våler, sier ordfører Reidar Kaabbel (Sp). Han viser til et kommunestyrevedtak i juni i år, der Våler vil stå klare til å ta imot flyktninger fra Morialeiren når norske myndigheter ber om dette. Det var Brynjar Høidebraaten (KrF) som fremmet forslaget, som ble vedtatt.

– Vedtaket ble gjort for noen måneder siden, og det står fast, sier Reidar Kaabel.

Følger myndighetene

Ordfører Rene Rafshol (H) i Råde forteller at kommunen ikke fikk noen forespørsler fra IMDI om å bosette flyktninger i løpet av 2020.

– Vi er klare til å være med på en felles flyktningdugnad, men vi forholder oss til de prioriteringer som kommer fra sentrale myndigheter, sier Rafshol.

---

Flyktningsituasjonen etter Moria-brannen

  • ▪ I budsjettmøtet i desember 2019, vedtok Moss kommune å bosette 50 flyktninger i løpet av 2020.
  • ▪ Dette var i tråd med anbefalingen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).
  • ▪ Moss kommune har så langt i år fått navn på 22 flyktninger som skal bosettes i kommunen.
  • ▪ Brannkatastrofen i Moria-leiren har endret situasjonen dramatisk.
  • ▪ Nå er 13.000 flyktninger på Lesvos helt hjemløse.
  • ▪ I denne situasjonen har den norske regjeringen påtatt seg å hente inn 50 Moria-flyktninger.
  • ▪ Flere norske kommuner, deriblant Moss, har signalisert at de er i stand til å ta imot lengt flere enn 50 på landsbasis.
  • ▪ Frp er imot å ta imot Moria-flyktninger.

---