Nyheter

En ny historiebok om Rygge hvert år

Lokalhistoriker Ketil Johansen er en svært produktiv forfatter. Nå er han ute med sin tredje bok i serien «Rygge – Bosteder og slekter». – Målet er å utgi 12 bind; ett hvert år, forteller han.

Ketil Johansen har tatt utgangspunkt i alle eiendommer som fantes i 1950-matrikkelen for hele Rygge kommune. Han  beskriver hus, hytter og husmannsplasser, og krydrer tekstene med anekdoter og folklore.

Intervjuene er viktigst

Forfatteren har gjort en rekke intervjuer med beboere og etterkommere av tidligere beboere på eiendommene. Ketil Johansen mener selv at intervjuene er det viktigste i bøkene. - Det er nødvendig å ha korrekt informasjon om eiendommer, navn og årstall. Men det er i intervjuene jeg får innblikk i hvordan livet var på de ulike delene av Rygge. Dette gir et grunnlag for å forstå hvordan menneskene levde; og dermed er det lettere å forstå kulturen i det området vi kommer fra, sier han, og kommer med et hjertesukk:
- Jeg skulle ønske at rådmenn og politikere ville bruke litt tid på å forstå den historiske og kulturelle arven som de er satt til å forvalte. Det ville gi dem et bedre utgangspunkt for å foreta riktige valg. Det er for eksempel grunn til å undre seg over hvorfor det beste landbruksarealet i regionen skal brukes til hensetting av tog, sier han. Og tenker på at Gon i Rygge er utpekt som det stedet Bane Nor vil ha sitt gigantiske togparkeringsanlegg. Han har flere ganger henvendt seg til rådmenn og lokale politkere i Moss og Rygge for å få dem til å lese historiebøkene, men har fått lite respons.

Rodde til Horten

Det er de mange intervjuene som har ført til at Ketil Johansen har fått tilgang til morsomme historier og et innblikk i overtro og gamle folkeminner. Ketil Johansen beskriver for eksempel nøkternt at Georg Andreasson Broberg (født 16. september 1848), gift med Anne Sophie Hansdatter (født 28. januar 1848) kjøpte Grønvoldstua i 1870. Georg var sjømann i store deler av livet sitt.  Forfatteren  forteller mye om slektsforholdene, men har også fått plass til en anekdote: "Da Georg var til sjøs, var han borte i lengre perioder. Etter sigende måtte Sophie dra til Horten for å hente hans hyre. Det var vel tider som ferjeforbindelsen fantes, men Sophie valgte nok å spare penger, og rodde selv over fjorden. Man kan jo tenke seg hva som kunne ha skjedd hvis båten skulle ha kantret med de skjørtene kvinnene benyttet på den tiden"

Systematisk inndeling

Ketil Johansen jobber seg systematisk gjennom den lokale geografien, og deler av bøkene omhandler også områder i «gamle» Moss og Råde. Bind 3 tar for seg områdene Goen, Eskelund, Aasgården, Molvik og Rosnes. Forfatteren har brukt kirkebøker, folketellinger, skattelister, matrikler og en rekke andre kilder for å få et korrekt bilde av Ryggehistorien.

– Sammenslåingen av Moss og Rygge påvirker ikke arbeidet med den Ryggehistorien jeg ønsker å formidle. Deler av Moss, slik som Klommensten og Melløs, har vært en del Rygge tidligere, og hører naturlig hjemme i denne bokserien, sier Ketil Johansen.

Fikk Østfold historielags bokpris

Ketil Johansen har gjort det meste av research-arbeidet for hele bokverket på 12 bind. Han regner med at det vil bli totalt 6.000 sider. Bind 3 er på omkring 500 sider. Han jobber alene med historieprosjektet, og har god tro på å komme i mål med sitt tolvte bind i 2030. Bind 2, som omhandler Gate, Halmstad og Roer, er tildelt  Østfold Historielags bokpris 2020.
Bokserien blir utgitt på eget forlag; Varna, og kan bestilles direkte fra forlaget. Boka selges også i butikker på Halmstad og i en del bokhandlere i Moss.

Neste bok i serien tar for seg Kure, Sildebaugen, Orefellen, Kubberød, Møvik, Braathu, Støtvik og Tollefsrød.