Nyheter

Omdisponerer ansatte for å jobbe med koronaviruset

Moss kommune forbereder seg på å kunne teste nesten 2.500 personer i uka. Det vil gå utover en rekke tjenester.

Helsedirektoratet har bedt landets kommuner om å rigge seg til for å teste inntil fem prosent av dens innbyggere for koronavirus, hver eneste uke.

Det tilsvarer omtrent 2.500 innbyggere for Moss’ del.

For å kunne klare dette, har kommunen hentet inn rundt 40 ansatte fra ulike avdelinger i kommunen, for å jobbe med koronarelaterte oppgaver.

Halvparten av disse er omdisponert på heltid og skal jobbe med dette i seks måneder fremover. Den andre halvdelen blir ikke overført nå, men vil få opplæring slik at de kan omdisponeres på kort varsel ved behov.

Ufaglærte vil få oppgaver innen helse etter kursing

Enkelte av personene som blir omdisponert kan ende opp med å jobbe med helserelaterte oppgaver, som for eksempel koronatesting. Dette gjelder også personer som i dag ikke har noen helsefaglig bakgrunn.

– For å unngå de største konsekvensene av denne omdisponeringen, har vi valgt å hente personell fra hele kommunen, ikke bare innenfor helse, forklarer rådmann Hans Reidar Ness.

Alle vil gjennomføre kursing før de settes i arbeid. De første skal i aksjon allerede 15. september.

Ifølge kommunen har omdisponeringen skjedd på frivillig basis så langt, altså at samtlige har godtatt å jobbe med andre arbeidsoppgaver de neste seks månedene.

Disse tjenesteområdene vil bli berørt

Å flytte, i første omgang, 20 ansatte fra ulike kommunale arbeidsplasser vil merkes. Rådmannen legger ikke skjul på at det vil merkes på tjenestetilbudet.

– Det blir noe redusert og endret tilbud på enkelte områder, sier han.

Det eneste tjenestetilbudet som stenges helt ned som følge av denne omdisponeringen av ansatte, er ifølge rådmannen kantina på rådhuset.

Flere av tjenestene som blir berørt er innenfor helsesektoren. Dette inkluderer både praktisk bistand og rehabilitering i hjemmet. Omdisponeringer innenfor helse og mestring gir også konsekvenser i form av et noe lavere sosialt aktivitetstilbud, som for eksempel sang, høytlesning, spill, sosiale sammenkomster og lignende ved to av kommunens sykehjem.

Også ansatte som jobber ved dag- og aktivitetssentrene, virksomhet utførelse, administrativt ansatte og renholdstjenesten har blitt omdisponert.

– Det er ikke snakk om at tilbudene som helhet forsvinner, men det vil være færre muligheter til å levere alle tjenester på dagens nivå, understreker rådmannen.