Nyheter

Moss kutter kommunalområdet for oppvekst og utdanning

Kommunalsjef Johanna Lervik har sluttet i Moss kommune. Nå skal organisasjonskartet endres.

Johanna Lervik ble ansatt som kommunalsjef for oppvekst og utdanning i forbindelse med sammenslåingen med Rygge. Nå har hun gitt seg.

På bakgrunn av dette har rådmannen besluttet å endre organisasjonen ved å kutte hennes kommunalområde.

Silje Hobbel, som i dag er kommunalsjef for kultur, aktivitet og inkludering, har fått i oppdrag å lede arbeidet med å endre organisasjonenskartet. Dette vil bli gjort i nært samarbeid med de øvrige stabs- og kommunalsjefene, da dette kan berøre samtlige kommunalområder, opplyser kommunen i en pressemelding.

Hovedlinjene i en ny organisasjonsstruktur vil bli gjeldende allerede fra 1. januar 2021.

Fra i dag og fram til organisasjonsendringen er på plass, vil Silje Hobbel være kommunalsjef for både kultur, aktivitet og inkludering, i tillegg til oppvekst og utdanning.