Nyheter

Monica Mæland med pekefinger til svenskehandlere og festarrangører

Justisminister Monica Mæland (H) kom med to tydelige oppfordringer på regjeringens koronapressekonferanse fredag.

– Den første er til de av dere som tenker å reise over grensen i helgen for å handle. Det er altså sånn at vi fortsatt anbefaler folk å unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, det gjelder også reiser over grensen for å handle, sa hun.

Ministeren understreket at det ikke finnes noen grønne soner, men røde og gule, og hun ba folk tenke nøye gjennom risikoen man tar ved utenlandsreiser.

Mæland kom også med en oppfordring til dem som planlegger å arrangere eller delta på større fester eller sammenkomster denne helgen etter meldinger om fester og samlinger de siste ukene. Senest bunkerfesten i Oslo.

– Sånn vil vi ikke ha det. Vi kjenner alle smittevernreglene, og vi må lære oss at sånn kommer vi til å ha det over tid. Da må vi bruke sunn fornuft. Det går an å samles og ha det moro uten å sette andre i fare.

Les også: Konfirmantleder misbrukte stilling til seksuell omgang med 15-åring på leir

Forlenger råd om munnbind

Regjeringen forlenger anbefalingen om å bruke munnbind i rushtiden på kollektivtransporten i Oslo i ytterligere én uke.

Det sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse.

– I Oslo er antall nye smittetilfeller fortsatt høyt. Vi har derfor valgt å forlenge anbefalingen om munnbind på kollektivreiser i og til og fra Oslo kommune i ytterligere én uke, sa Høie.

– Denne anbefalingen gjelder kun når det er vanskelig å holde avstand til andre, la helseministeren til.

Han minnet også om at det å holde avstand er mer effektivt enn munnbind for å hindre smittespredning.

Les også: 16 nye smittetilfeller i Fredrikstad

Dekker koronakostnader i kommunene

Regjeringen vil dekke alle nødvendige kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene.

– Det vil bli vurdert særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd, skriver helseminister Bent Høie (H) og kommunalminister Nikolai Astrup (H) i et brev til alle landets kommuner.

I brevet som ble sendt fredag, roser de kommunene for innsatsen de har gjort for å stanse smittespredningen.

– De fremste i kampen om å slå ned smitten er nå kommunene. Kommunene som har opplevd smitteutbrudd, har gjort en kjempeinnsats med å håndtere dem. Fordi kommunene har vært raske til å innføre lokale tiltak, og tatt klare grep, har vi beholdt kontrollen, påpeker Høie.

Arbeidsgruppe

Han roser også kommunenes arbeid med å øke testkapasiteten etter sommeren. Det har bidratt til at mange flere testes og dermed til kontroll over smittespredningen.

– For å sikre oss innsikt i hva de økonomiske konsekvensene av covid-19-situasjonen for kommunesektoren er, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt ned en arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Gruppen vil ferdigstille en første delrapport i oktober, slik at regjeringen i nysalderingen av 2020-budsjettet kan ta høyde for ekstrakostnadene, sier Astrup.

Les også: Frykter dobbel byrde – masseproduserer influensavaksiner (Demokraten+)

Følger opp sykehjemsregler

På senvinteren innførte regjeringen besøksstans på sykehjem for å hindre spredning av smitte blant dem som var mest utsatt. I vår ble det åpnet for besøk igjen. Den enkelte institusjon måtte vurdere hvordan besøkene kunne gjennomføres ut fra den lokale smittesituasjonen.

– Mange sykehjem har gjort en flott jobb med å legge til rette for at eldre skal få besøk. Men noen steder er reglene for besøk fortsatt unødvendig strenge. Derfor har jeg gitt fylkesmennene i oppdrag å følge opp kommunene som har for strenge regler for å sikre at eldre og pårørende får møtes, sier helseministeren.

Eldre og pårørende som opplever for strenge besøksrestriksjoner, kan kontakte pasient- og brukerombudet i sitt fylke for å be om råd og hjelp.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Moss Dagblad, se våre abonnementstilbud her.