Nyheter

Ramberg barnehage er foreløpig reddet

Moss Arbeiderparti vil fremme et utsettelsesforslag, mens Moss Høyre går i mot nedleggelse av Ramberg barnehage. Dermed er barnehagen foreløpig reddet.

1 av 2

Vi går i mot rådmannens forslag om å legge ned Ramberg barnehage. Det blir feil å trekke ut én sak for å spare inn noen penger i en skakkjørt økonomi. Nedleggelse av Ramberg barnehage monner lite for kommuneøkonomien, sier Simen Nord (Moss Høyre). Han er medlem av hovedutvalget for Oppvekst og utdanning, som skal behandle barnehagesaken på mandag 31. august.

Utsettelse

Moss Arbeiderparti kommer til å fremme et utsettelsesforslag på det samme møtet.
- Dette er en sak som ikke er behandlet i Arbeidsmiljøutvalget eller i Administrasjonsutvalget. Det betyr at de ansattes forhold i en eventuell nedleggelse ikke er drøftet ennå. Det er helt nødvendig før vi kan gjøre et vedtak som innebærer at Ramberg og Reier barnehager blir slått sammen til én enhet, sier Irene Hetmann Landgren (Moss Ap). Hun er leder i hovedutvalget for Oppvekst og utdanning.

Irene Hetmann Landgren mener at det er feil at debatten om endring i barnehagestrukturen blir en del av den økonomiske situasjonen i Moss kommune.
- Rådmannen påpeker at det er stor overkapasitet av barnehageplasser på Jeløy, og at det er et naturlig effektiviseringsgrep å slå sammen to barnehager. En nedleggelse av Ramberg ville derfor ha kommet på bordet uansett. Men nå kommer den i forkant av den store prosessen om kommunens helhetlige innsparingspakke.

Må ha is i magen

Nestleder i hovedutvalget for Oppvekst og utdanning, Finn Jensen (Moss KrF) vil heller ikke være med på at barn skal bli de første som taper på at kommunen må gå til økonomiske innsparinger.
- Rådmannen har bebudet 155 kuttforslag for å bedre økonomien. Vi vil se alle forslagene i sammenheng før vi tar avgjørelse. Vi er nødt til å ha is i magen, for dette kommer til å bli en krevende prosess. Moss KrF kommer derfor ikke til å stemme for rådmannens forslag om nedleggelse av Ramberg barnehage i mandagens møte, sier Finn Jensen.
Tidligere har både Moss Rødt og Moss Frp uttalt offentlig at de går mot nedleggelse av Ramberg barnehage. Dermed er det klart at det ikke blir noen nedleggelsevedtak i hovedutvalget for Oppvekst og utdanning i mandagens møte.

Dette er rådmannens forslag:
Ramberg og Reier barnehage slås sammen til en barnehage, fra og med 01.01.2021. Barnehagene driftes i eksisterende bygg, med felles ledelse, i perioden 01.01.2021-31.07.2021. 01.08.2021 flytter barn og ansatte fra Ramberg til Reier.