Nyheter

Har sporet smittekilden til et privat selskap – vurderer å teste alle deltakerne

Ingen andre steder i Norge har så mange nye tilfeller av covid-19 som Moss. Nå jobber kommunen med å kartlegge hvor viruset kommer fra. Så langt kan 13 smittetilfeller knyttes til ett enkelt arrangement.

1 av 2

De siste par ukene har det blitt registrert 21 nye smittetilfeller i Moss. To av smittekildene stammer fra utlandet, mens den tredje og siste er knyttet til et privat arrangert selskap.

– Vi står nå overfor et lokalt utbrudd i Moss kommune. Det er alvorlig og en påminnelse om at vi fortsatt står midt i en pandemisituasjon, med et virus som sprer seg raskt, sier ordfører Hanne Tollerud.

Personene som brakte med seg smitten til Moss fra utlandet har ikke vært i karantene, fordi de kom fra såkalte grønne land. Det vil si land der smitterisikoen anses som lav. Landene det gjelder er Danmark, Finland og Tyskland.

Dette vet vi om de tre smittekildene:

▪ 14. og 16. juli ble det registrert til sammen tre nye smittetilfeller som kan spores tilbake til utlandet. De smittede var familiemedlemmer.

▪ 22. juli ble ett nytt smittetilfelle knyttet til en annen utenlandsreise registrert.

▪ 24 juli ble det bekreftet fem nye smittetilfeller. Fire av disse personene var familiemedlemmer til den som fikk påvist smitte 22. juli. Den siste personen hadde ingen tilknytning til de øvrige smittetilfellene, og utgjør den tredje og hittil siste klyngen med smittetilfeller.

▪ 26. juli ble det registrert ti nye smittetilfeller. Samtlige var nærkontakter til det siste smittetilfellet.

▪ 27. juli meldte kommunen om to nye personer som hadde fått påvist smitte. Begge var nærkontakter til det siste tilfellet.

– Vi forstår veldig godt at folk i Moss blir bekymret når de hører disse tallene. Det blir også jeg. Dette er et kraftig signal om at koronapandemien ikke er over, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Her kan du se hvordan antall smittede i Moss har eksplodert den siste tiden:

Vet ikke hvor mange som deltok på selskapet

En av årsakene til at viruset har klart å smitte så mange mossinger skyldes ifølge kommunen et privat selskap. Noen få av de 13 smittede deltok nemlig på dette arrangementet, og derfra har viruset spredt seg videre gjennom opptil to ledd – så langt.

Kommunen kan ikke gå inn på nøyaktig hva slags selskap det dreier seg om og hvor det ble avholdt, annet enn at det var et privat arrangement som ikke skjedde på et offentlig sted. Kommunens koronateam jobber nå med å kartlegge hvem som var der og hvorvidt arrangøren overholdt smittevernreglene.

Foreløpig sitter de ikke med en oversikt over alle som var der. Når de gjør det, vil de vurdere å teste samtlige deltakere.

– Jeg ser ingen grunn til ikke å gjøre det. Her er det flere personer som har hatt nærkontakt med hverandre, så da er det fornuftig å teste alle, sier Krogshus.

– Får dette noen konsekvenser for arrangøren?

– Det kommer an på om vedkommende har brutt noen smittevernregler eller ei. Vi er ikke ute etter å gi noen sanksjoner. Vi er avhengige av å ha et godt forhold til alle som avholder arrangementer.

Smitten fra det private arrangementet har ifølge kommunen spredt seg til Rosnes omsorgsbolig på Jeløy. Der har nå to ansatte og én beboer testet positivt.

Beboer og ansatte i omsorgsboliger smittet

Blant de 13 smittede personene som kan knyttes til arrangementet, enten direkte eller indirekte, er det to ansatte og én beboer ved Rosnes omsorgsbolig på Jeløy. Derfor har kommunen nå satt 20 ansatte og én beboer i karantene, i tillegg til å isolere dem som er smittet.

Kommunen har også økt bemanningen til koronateamet, særlig av hensyn til smitteoppsporing. De merker også økt pågang på koronalegevakten. Det siste døgnet har det blitt tatt 77 nye tester for koronavirus i Moss.

LES OGSÅ: 86 norske kommuner uten koronasmitte

Vurderer på stanse arrangementer

Dersom kommunen ikke klarer å få kontroll på utbruddet, vil det bli iverksatt nye, lokale smittevernstiltak. Dette blir vurdert forløpende.

– Kommuneoverlegen vil gjøre tiltak hvis smitten i Moss fortsetter. Det må vi være forberedt på, sier ordfører Tollerud.

For øyeblikket vurderes det blant annet å stanse planlagte arrangementer. Det inkluderer arrangementer tilknyttet byjubileet. Selve 300-årsdagen til Moss er den 14. august, altså om under tre uker.

Kommunen vil også gjennomføre en informasjonskampanje for å minne innbyggerne på viktigheten av å følge smittevernreglene.

– Vi er avhengige av at alle jobber sammen om dette, sier ordføreren.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Moss Dagblad, se våre abonnementstilbud her.