Nyheter

– Vi har ikke sjans

IB-elever som opplevde å få langt lavere karakterer enn forventet, kan få en ny vurdering. Inntil det, kan de være dårligere stilt i konkurransen om studieplasser ved høyere utdanning.

– Alle karakterene er til revurdering, og det er sikkert en prosess som kommer til å ta en stund. Så det blir et ufrivillig friår.

Det sier en oppgitt Mia Sofie Bjørnholm. Hun er avgangselev ved IB-linja (International Baccalaureate) på Frederik II Videregående skole.

Da vitnemålet kom, opplevde hun og flere IB-elever landet rundt, at karakterene var langt unna det de hadde blitt forespeilet. Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan IB's eget system gjorde at elever fikk studieplanene sine skrinlagt.

– Urettferdig vurdering

For Fredrikstad-jenta var det studier i Lillehammer som glapp.

– Med de karakterene som kom ut, var jeg ikke kvalifisert til det.

Mia Sofie Bjørnholm tar et ufrivillig friår. Foto: Privat

På grunn av korona, har ikke avgangselevene ved videregående skoler rundt om i landet gjennomført eksamen denne våren. Ved andre linjer er det da lærerne som setter standpunktkarakteren. Ved International Baccelaurete, er det et datasystem basert på flere faktorer, der ingen helt vet hva som har blitt lagt vekt på.

Det mener Bjørnhom ødelegger for en rettferdig opptaksprosess ved universitetene og høgskolene.

– Vi har blitt vippa ned, men de som går på norske studier har blitt vippa opp. Snittet har gått rett i taket, og vi har ikke sjans. Det blir bare vanskeligere enn det burde vært.

Får støtte fra lærerne

Lise Ringstad er lærer ved IB-linja i Fredrikstad. Hun bekrefter at det er bekymringer rundt hvorvidt IB-elevene kan konkurrere på lik linje med andre, kommende studenter.

– Det er ufordelaktig for dem, sier hun.

Lise Ringstad er lærer ved Frederik II videregående skole. Foto: Privat

Hun forteller at enkelte elever har fått resultater som hverken de eller de ansatte skjønner noe av.

– Det er frustrerende for elevene, men også for oss som skal prøve å hjelpe, men som ikke føler vi får gjort nok. Noen har rett og slett gått glipp av studieplasser, og må vente et helt år før de kan begynne på høyere utdanning.

I mellomtiden oppfordrer hun alle elever som føler seg rammet av situasjonen å ta kontakt med skolen, slik at det kan meldes inn til revurdering i IB-systemet.

Annen løsning

Mia Sofie Bjørnholm er glad for støtten, men er redd det er til liten nytte.

– Lærerne våre har veldig lite å si, det er ikke de som bestemmer. De er frustrerte, men det hjelper så lite. Det er IB-systemet i seg selv som er problemet.

Hun er klar på at hun synes vurderingen er urettferdig, og at det kunne vært løst på samme måte som ved andre videregående skoler:

– Lærerene burde hatt mulighet til å sette karakterer, siden det er en unntakstilstand. Og ikke en professor i London eller lignende. Lærerene vet bedre hvor vi står. Jeg skjønner at IB har et system, men hadde heller sett at lærerene kunne satt rettferdige karakterer.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Moss Dagblad, se våre abonnementstilbud her.