Nyheter

Moss er igjen best i Østfold

Ordfører Hanne Tollerud er strålende fornøyd med en 17. plass i Norge på det årlige kommunebarometeret fra Kommunal Rapport.

Dermed er Moss igjen best av kommunene i Østfold. Året før var det Skiptvet som var best i Østfold.

Hyllest til de ansatte

– Det er alltid hyggelig å få bekreftet at kommunen scorer høyt på mange av de tjenester vi leverer til innbyggerne. Kommunene rangeres etter 151 utvalgte nøkkeltall innen 12 ulike sektorer, og rapporten er basert på de 422 kommunene vi hadde i Norge i fjor. Altså før kommunesammenslåingen av blant annet Moss og Rygge.
Når Moss da blir rangert på en 17. plass, så det en bekreftelse på at kommunens mange ansatte gjør en svært god jobb. Det bør både politikere, administrasjon og innbyggerne i Moss virkelig sette pris på, sier Hanne Tollerud.

Rom for forbedringer

Hun understreker likevel at det er betydelig rom for forbedringer i de fleste sektorer.
– Vi står foran flere krevende oppgaver. En del er som følge av kommunesammenslåingen. Koronapandemien har forsinket den omfattende prosessen med å smelte sammen de ulike kulturene, og få tatt ut det potensialet til forbedring av tjenesteytingen som skal komme som en følge av kommunesammenslåingen. De ansatte gjør en formidabel jobb innen barnehage, skole, helse og andre tjenester, men det er viktig at en positiv kåring ikke blir en hvilepute for det arbeidet som fortsatt står foran oss, sier Hanne Tollerud.

12 sektorer

I fjor havnet Moss på 46. plass, og måtte se Skiptvet foran seg på Østfoldlista. Denne gang har Moss kommune gjenerobret førsteplassen.
De 422 kommunene er blitt vurdert i 12 sektorer. Det er: Barnehage, barnevern, grunnskole, helse, kostnadsnivå, kultur, miljø, pleie/omsorg, saksbehandling, sosialhjelp, vann, avløp og renovasjon og økonomi.
Rangeringen i Østfold er slik:
1. Moss (17. plass i Norge)
2. Skiptvet (28. plass)
3. Fredrikstad (72. plass)
4. Rygge (76. plass)
5. Rakkestad (84. plass)
6. Marker (96. plass).

Mandal best i Norge

På landsbasis var det sørlandskommunen Mandal som var best. Dette er en kommune som ikke lenger eksisterer. Fra 1. januar slo Mandal seg sammen med nabokommunen Marnardal. Den nye kommunen fikk da navnet Lindesnes.
Kommunal Rapport skriver at Mandal har vært blant de 11 beste kommunene i Norge de siste seks årene.

---

Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport

  • Kommunebarometeret publiseres årlig av Kommunal Rapport. Kommunene rangeres etter 151 nøkkeltall.
  • Nøkkeltallene er hentet fra offentlig tilgjengelige statistikkbanker, blant annet SSB, og fordeles på 12 ulike sektorer.
  • Tallene i årets kommunebarometer er fra 2019. Derfor opererer Kommunal Rapport med daværende norske kommunestruktur.

---