Nyheter

Kultur som trekkplaster

– Potensielle innflyttere tenker på tre ting når de velger å flytte til en by: God tilgang på barnehager, skoler og kulturtilbud, sier kulturhusleder Terje Kinn.

Kultursektoren mener at byutviklinga i større grad skal koordineres med Moss' kulturliv. De får støtte fra både politikere og næringslivet. Fra venstre: Håkon Sæther, Terje Kinn og Trygve Nordby