Nyheter

Solid nedgang i antall arbeidsledige

Antall arbeidssøkere i Nav Øst-Viken har sunket med 9 502 den siste måneden.

Det opplyser Nav i en pressemelding.

Ifølge dem er det nå 51 496 personer som er registrert som arbeidssøkere i region Øst-Viken.

Det utgjør 13,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 9 502 færre enn i april, da andelen var 16,2 prosent.

Med arbeidssøker menes personer som er helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøker på tiltak.

Mens det er en solid nedgang i antallet helt arbeidsledige, har antallet delvis ledige økt. Denne trenden ses i nesten alle kommuner som dekkes av Nav Øst-Viken.

Tror toppen er passert

I Moss er det nå 3 174 arbeidssøkere, hvorav nesten halvparten er delvis arbeidsledige. Det gir en arbeidsledighet på 13,4, noe som er under snittet i Øst-Viken.

Fredrikstad har 13,8 prosent, Sarpsborg har 13,5 og Halden har 12,0.

Marker kommune i gamle Østfold fylke har lavest arbeidsledighet i regionen, med 6,3 prosent.

– Vi ser ut til å ha nådd ledighetstoppen i Øst-Viken. Vi tror ledigheten kommer til å fortsette å falle de kommende ukene etter hvert som lettelsene i smitteverntiltakene nå myknes ytterligere opp. Samtidig gir lav oljepris og lav aktivitet i mange bransjer fortsatt mange permitteringer og risiko for oppsigelser, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Forventer den høye ledigheten vil vare lenge

Totalt i Norge er det nå registrert 355 416 arbeidssøkere, noe som utgjør 12,5 prosent av arbeidsstyrken. 181 469 av disse er helt ledige, som er en andel på 6,4 prosent.

– Tallene går i riktig retning. Vi har likevel en stor jobb foran oss og rigger oss nå for best mulig å bistå både registrerte arbeidssøkere og permitterte. Det er ventet at ledigheten fortsatt vil være høy gjennom hele høsten og langt inn i neste år, sier Hansen.