Nyheter

Åpner for å selge Moss lufthavn Rygge

Koronakrisen har gjort det ekstra vanskelig å gjenåpne flyplassen. Det vil kanskje ikke være mulig før inntil fem år, ifølge eierne. Nå er de villige til å selge flyplassen til noen andre.

1 av 2

I 2017 overtok Jotunfjell Partners restene av den nedlagte flyplassen forbi E6 i Østfold. Siden da har de forsøkt å gjenåpne den, uten å lykkes.

Det forrige målet var å få til en gjenåpning i april i år. Da satte flyforbudet til Boeings 737 MAX-fly en stopper for planene.

Det er Espen Ettre, talsperson for eierne av flyplassen, glad for i dag.

– Tenk hvis vi var klare for å starte opp i april, og så fikk vi koronaviruset i mars. Det hadde vært helt krise. Det ville medført oss et voldsomt tap, sier han.

Pengesluk

Jotunfjell Partners eier mange ulike selskaper, som alle merker effekten av koronaviruset om dagen. Det gjør at de ikke kan prioritere en gjenåpning av flyplassen lenger.

– Per dags dato er vår hovedoppgave å redde de andre selskapene våre. Det gjør det vanskelig å prioritere å bruke penger på Rygge framover, sier Ettre.

Koronaviruset, og effekten det har hatt på flytrafikken, gjør at de ikke lenger vil klare å gjenåpne flyplassen våren 2021, som var det siste målet. Antakelig vil det ta flere år før det vil være en realistisk målsetting.

– Det er stor usikkerhet nå til når en gjenåpning kan skje. Det kan kanskje ta tre, fire eller fem år.

– Vil dere klare å vente så lenge?

– Det er mulig vi må kaste kortene før det, svarer Ettre.

Selskapet anslår de bruker mellom seks og åtte millioner kroner i året på å eie det tomme terminalbygget.

Åpen for tilbud

En løsning kan være å selge flyplassen. Det er en mulighet som Ettre nå åpner for.

– Ja, det er en mulighet. Hvis det finnes en kjøper der ute som er villig til å betale, kan vi selge, sier han.

Han legger til at de ikke har gått aktivt ut i markedet ennå, for å undersøke denne muligheten noe nærmere.

– Det er ikke sikkert det er så mange som har lyst til å bruke penger på en flyplass nå, sier han.

Er interessert

Et unntak er selskapet Rygge Airport. De har lenge ønsket å overta flyplassen, og daglig leder Knut R. Johannessen bekrefter at de fortsatt er interesserte, tross dagens flymarked.

– Hvis vi får en henvendelse, vil vi selvfølgelig vurdere det seriøst, sier han.

En annen mulig aktør er Forsvaret, som eier tomta terminalbygget står på.

Åsmund Vereide Sjursen, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsbygg, sier de foreløpig ikke har tatt stilling til om de ønsker å overta terminialbygget.

– Forsvarsbygg jobber for å få til sivil flytrafikk på Rygge og har dialog med Jotunfjell om dette. Eventuelt salg av terminalbygget har ikke vært en del av denne dialogen. Dermed har vi ikke tatt stilling til om en overtakelse er av interesse på nåværende tidspunkt, sier han.

Uaktuelt med handelsnæring

Et annet alternativ for de nåværende eierne kan være å bruke terminalbygget til noe annet enn flyplassdrift. Det virker per i dag lite realistisk.

Det er kommunen som bestemmer hva området skal brukes til. I dag er det regulert til flyplassdrift, noe lokalpolitikerne ikke ønsker å endre.

Forrige uke meldte Moss Avis at Jotunfjell Partners hadde hatt et møte med mosseordfører Hanne Tollerud om mulighetene for alternativ bruk av terminalbygget. Hun sier det er uaktuelt med handelsnæring.

– Vi har sjekket med kommunen og fikk avklart hvor de sto. De er tydelige på at det ikke er store muligheter for omdisponering til noe som kan gi oss penger, sier Ettre.

---

Moss Lufthavn Rygge

  • ▪ Den sivile flyplassen, som ble drevet av Rygge Sivile Lufthavn (RSL), måtte legge ned driften 1. november 2016.
  • ▪ Årsaken var at Ryanair valgte å si opp sin baseflyavtale.
  • ▪ Dette hevdet de selv var på grunn av den mye omdiskuterte flypassasjeravgiften.
  • ▪ I ettertid har flere aktører, blant annet Rygge Airport og Jotunfjell Partners, vurdert mulighetene for å starte opp sivil flyplassdrift der igjen.
  • ▪ Sistnevnte selskap overtok RSL og tilhørende infrastruktur, inkludert terminalbygget, i 2017.
  • ▪ Siden da har de prøvd å få til en gjenåpning, så langt uten å lykkes.
  • ▪ Målet har hele tiden vært å få til nok avtaler med flyselskaper som gir dem et stort nok passasjergrunnlag til å satse på en gjenåpning.
  • ▪ Nå har koronaviruset skapt så mye usikkerhet i flymarkedet, at de ikke lenger ser på det som realistisk med en gjenåpning før i 2024.

---