Nyheter

Mosseinnbyggere har god grunn til å føle seg trygt og godt ivaretatt

Jeg vil hevde at vår kommuneadministrasjon i Moss startet planleggingen så tidlig at det har spart oss for mange sykdomstilfeller.

Oslo 20200319. 
Skilt på gulvet Kiwi butikken på Skøyen i Oslo, oppfordrer kunder til å holde avstand i køen til kassa.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tor Petter Ekroll
Varaordfører

Som varaordfører har jeg fått innblikk i kommunens arbeid mellom politikere og kommuneadministrasjonen. I forbindelse med koronakrisen, har jeg fått se hva kommuneadministrasjonen står for og hvilke mennesker som er bak disse aktivitetene.

Innbyggere av Moss! Hadde dere fått sett og opplevd det arbeidet som foregår i kulissene i denne kommunen, ja da hadde dere vært både stolte og ydmyke! Enkeltindividene også i kommuneadministrasjonen står på og gjør en ekstrainnsats for fellesskapet hver eneste dag! Det gjenspeiles i de gode forberedelser beredskapsleder og rådmann har hatt i samarbeid med alle kommunalområder og aktører, også utenfor kommunaladministrasjonen. Det er fantastisk å se den røde tråd gjennom de orienteringer som gis i forhold til å oppdatere hverandre på status, utfordringer, kritiske faktorer, avvik og hvordan de i fellesskap reflekterer, analyserer og behandler avvik på tvers av samfunnskritiske områder.

Jeg vil hevde at vår kommuneadministrasjon i Moss startet planleggingen så tidlig at det har spart oss for mange sykdomstilfeller, ekstra belastning på vårt helsesystem og samfunnsstruktur, vårt næringsliv og våre innbyggere.

De er rett og slett fantastiske!

Mosseinnbyggere har god grunn til å føle seg trygt og godt ivaretatt av vårt felles kommuneprosjekt!

Jeg vil hevde at vårt felles organ, kommunen, fungerer svært godt i MOSS takket være en fantastisk god administrasjon som ønsker å ivareta ALLE innbyggere best mulig.