Nyheter

11 000 nye arbeidsledige på én uke

Arbeidslivet merker godt effekten av koronaviruset, viser ferske tall fra Nav.

NAV i Moss.

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset, har Nav nå begynt å publisere en ukentlig oversikt over arbeidsledigheten.

Tallene er ikke sesongjusterte, men viser hvor mange som er registrert som ledige tirsdag morgen hver uke.

Samlet sett var over 21 400 personer registrert som helt arbeidsledige i NAV Øst-Viken tirsdag. Det utgjør 5,7 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på over 11.000 personer.

Hovedårsaken til økningen er flere permitterte.

Økning på 90 prosent i Moss

Nav Øst-Viken dekker de gamle fylkene Østfold og Akershus, minus Asker og Bærum. Det er samme geografiske område som Øst politidistrikt.

Per 17. mars var det 1 412 arbeidsledige personer i Moss, viser deres oversikt. Én uke tidligere var tallet 738.

Det gir en økning på over 90 prosent. Andelen arbeidsledige er nå 5,9 prosent i Moss, ifølge Nav.

1 000 nye bare i Fredrikstad

Fredrikstad er det stedet som har økt nest mest i antall arbeidsledige i hele Viken. På én uke har over 1 000 nye personer blitt registrert som arbeidsledige. Det gir en prosentvis vekst på 6,5 prosent.

I Sarpsborg har økningen vært 65 prosent prosent. Der har 649 nye personer blitt arbeidsledige. Det utgjør 6,2 prosent av arbeidsstyrken.

Halden har hatt lavest økning av de fire største byene i gamle Østfold, med under 60 prosent. Der er nå til sammen 824 personer registrert som arbeidsledige, eller 5,5 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi gjør alt vi kan

Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken, forventer at tallene vil øke.

Nav har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker. Vi gjør alt vi kan for at folk får pengene sine. Det er vår aller viktigste oppgave i denne krisesituasjonen, sier han.

LES OGSÅ: Moss kommune ber helsearbeidere melde seg til frivillig innsats