Nyheter

Moss kommune og Moss havn har søkt om støtte til klimatiltak

Miljødirektoratet har mottatt rekordmange søknader fra kommuner som vil kutte utslipp av klimagasser i 2020. Moss er én av dem.