Nyheter

Malakoff-elever samlet inn over 200.000 kroner til barnehjem i Kenya

Årets solidaritetsaksjon på Malakoff videregående skole ble en suksess.

Synne Magnus (til venstre), leder av solidaritetskomiteen, og fagleder Hanne Viken ved Malakoff videregående skole. Under årets aksjon samlet Malakoff-elevene inn til sammen 280.000 kroner til et barnehjem i Kenya.

Av rundt 1.000 elever var det bare tre som ikke deltok på årets aksjon, ifølge fagleder Hanne Viken, som styrer solidaritetsaksjonen.

– Det er vi kjempefornøyd med, sier hun.

Åpen skole

For fire år siden droppet skolen å gjennomføre Operasjon Dagsverk (OD) til fordel for solidaritetsaksjonen. I praksis er konseptet ganske likt: elever jobber, går med bøsser eller på annen måte samler inn penger til et veldedig formål.

Ifølge Viken hadde de rundt 70 elever som gikk som bøssebærere under solidaritetsaksjonen 5. februar.

Etter skoletid var det åpen dag, hvor det ble solgt kaffe og kaker. Byggklassen på tilrettelagt avdeling (TILA) hadde også snekret sammen noen varer som de solgte, deriblant fuglekasser.

Får selv velge hva pengene går til

Den store forskjellen fra OD er at skolen selv kan styre hvilket formål pengene går til.

I år, som i foregående år, er det stiftelsen Tumaini som mottar pengene fra Malakoff. De er øremerket et barnehjem i Kenya kalt Ogada caresenter.

Der vet vi at alle pengene kommer fram. Vi får god oppfølging på hva pengene går til. Til høsten skal vi sende ned noen elever og lærere, for å se hvordan pengene har hjulpet dem. Det er et veldig godt prosjekt, sier Viken.

Siden oppstarten i 2016 har skolen samlet inn nesten 700.000 kroner til dette formålet.

Her er noen av barna fra barnehjemmet i Kenya som vil få glede av pengene som er samlet inn av Malakoff-elevene.

Her er noen av barna fra barnehjemmet i Kenya som vil få glede av pengene som er samlet inn av Malakoff-elevene.

Mer penger i vente

Opptellingen av årets innsamling pågår fortsatt. Før vinterferien lå beløpet på 205.000 kroner.

Og dette var bare første del av innsamlingen.

22. april skal elevene gjennomføre et solidaritetsløp. Der kan sponsorer forplikte seg til å betale et bestemt beløp til elever, avhengig av hvor langt de løper

Jeg håper vi får med mange som vil løpe, sier Viken.

Det blir også en salgsbod i sentrum, der elever fra både Malakoff og Kirkeparken skal delta.

Alt dette betyr at den endelige innsamlingssummen er ventet å bli langt høyere.