Nyheter

Elever skal trene på demokrati i enda flere fag

Norske elever skal øve på demokrati også i matematikk, gym, musikk og naturfag når alle skolens fag blir nye til neste høst.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) varsler at øving på demokrati og medborgerskap skal styrkes ytterligere når fagene skal fornyes til neste år.

– I 2019 er det ganske åpenbart at kampen for det åpne liberale demokratiet ikke er vunnet en gang for alle. Elevene skal lære at de ikke kan ta demokratiet for gitt, og at det må ivaretas og vedlikeholdes, sier Sanner.

Demokrati og medborgerskap er allerede varslet inn som et tverrfaglig tema i blant annet norsk, engelsk, samfunnsfag, kunst og håndverk og KRLE. Nå skal det også sys inn i undervisningen i både matematikk, naturfag, kroppsøving og musikk, varslet Sanner under et frokostmøte om fagfornyelsen tirsdag.

– Vi har lyttet til innspillene i høringsrunden. Mange ønsket temaet inn i flere fag, sier Sanner.

Han mener elvene trenger mer demokratiforståelse i dagens samfunn.

– Vi opplever i dag en mer polarisert debatt. Det er mye hets og hat på nettet som skremmer bort både nye og unge stemmer. Vi har en rivende medieutvikling, og vi går fra lærebok til digitale læringsressurser. Det gjør at elevene må kunne forholde seg kritisk til det de leser på nett, sier Sanner til NTB.

Statistikk og ballspill

I de nye kompetansemålene heter det blant annet at demokratiundervisning i matematikkfaget kan dreie seg om å tolke og kritisk vurdere statistiske fremstillinger fra ulike kilder.

– Skal du avsløre triksing med statistikk i mediene, så må du kunne regne, sier Sanner.

I musikk kan demokratiforståelse handle om å reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet. I kroppsøving om å forstå og praktisere regler for aktiviteter og spill og respektere resultatene.

– Vi tydeliggjøre hvilke deler av de ulike fagene som kan bidra til å styrke både demokratiet og aktivt medborgerskap, sier Sanner.

Jenter kan mest

Forskning viser at norske elever samlet har en gjennomgående god demokratiforståelse. Samtidig er det vedvarende forskjeller mellom grupper av elever. Elever med foreldre med lav utdannelse og elever med minoritetsbakgrunn har mindre kunnskap enn andre elever. Jenter har også et høyere demokratiforståelse enn gutter.

Den internasjonale undersøkelsen ICCS viser imidlertid at forskjellene har blitt redusert mellom norske elever med ulik sosioøkonomisk bakgrunn og for elever med minoritetsbakgrunn i perioden 2009–2016. Forskjellene mellom gutter og jenter har derimot økt.

Nye læreplaner til uka

Demokrati og medborgerskap er sammen med bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring tverrfaglige tema som innføres i mange fag når fagfornyelsen innføres til høsten. Reformen innebærer å fornye alle dagens fag. Et viktig fokus har vært å «slanke» læreplanene, som mange mener har vært for omfangsrike og uprioriterte.

De splitter nye læreplanene legges fram 18. november. Målet er at elevene skal få mer tid til faglige forståelse og fordypning. Flere fag skal også bli mer praktiske og utforskende.

– De nye læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative, sier Sanner.

(©NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: