Nyheter

Sp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo

Senterpartiet er sterkt kritisk til at regjeringen vil utdanne færre politifolk, samt at alle kuttene skal skje i Oslo.

– Jeg reagerer på at regjeringen er fullstendig inkonsekvent. Overfor andre utdanningsinstitusjoner, som for eksempel Nord universitet, bruker regjeringen argumentet om at man ikke må gå inn og overstyre styrets vedtak om studiested og utforming av studiet. Men så går regjeringen likevel inn og detaljstyrer Politihøgskolen, og det er veldig merkverdig, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet og medlem av Stortingets forsknings- og utdanningskomité, til NRK.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å kutte i antall studentplasser i politiutdanningen fra 550 til 400 og ta hele kuttet i hovedstaden. Bakgrunnen er at målet om to politifolk per 1.000 innbyggere ser ut til å være innen rekkevidde.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ifølge NRK var ledelsen ved Politihøgskolen i vår forberedt på at antallet studieplasser skulle reduseres, men styret vedtok at fremtidige kutt måtte skje ved utdanningen i Stavern, som ble opprettet som et midlertidig tilbud i 2010. Arnstad reagerer på at regjeringen verken har tatt hensyn til styrets vedtak eller Politidirektoratets anbefaling om å verne studiestedene i Oslo og Bodø.