Nyheter

SV: – Ropstad legger en klam og moraliserende hånd over familiene

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kutter i støtten til sårbare barn og styrker innsatsen for å hindre skilsmisser, ifølge SV. – Tydelig endring i familiepolitikken, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård.

Øvstegård, som sitter i familie- og kulturkomiteen for SV, reagerer sterkt på det han mener er en tydelig omprioritering fra tiltak rettet mot utsatte barn, til tiltak for å forhindre samlivsbrudd i Ropstads budsjettforslag for 2020.

– Jeg mener Ropstad legger en klam og moraliserende hånd over familiene, sier Øvstegård. 

I budsjettet foreslår Ropstad å flytte drøyt 17 millioner kroner fra tilskuddsordningen «Foreldrestøttende tiltak i kommunene».

Dette er en tilskuddsordning hvor kommunene kan søke om støtte til tiltak for å styrke foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til at de blir gode omsorgspersoner for sine barn, samt forhindre at barn utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

I 2019 var Birkenes kommune blant kommunene som brukte midlene til å forebygge vold i nære relasjoner.

Les også: Kritiske AAP-innlegg slettet på Kjell Ingolf Ropstads Facebook-side

Prioriterer samlivskurs

Nå skal altså pengene i stedet brukes på Ropstads samlivssatsing.

Saken fortsetter under bildet.

Kjell Ingolf Ropstad er for tiden hjemme med sitt nyfødte barn, som kom til verden samme dag som statsbudsjettet ble lagt fram. Foto: NTB Scanpix

«Samliv og konfliktløsning» er faktisk den største vinneren i Barne- og familiedepartementet med en 50 prosent økning fra 2019, og en 73 prosent økning fra 2018, forteller Øvstegård.

– Det vi ser er at en tilskuddsordning som har gått til mange forskjellige tiltak rettet mot å hjelpe sårbare barn, deriblant tiltak for å hindre vold i nære relasjoner, nå skal gå til samlivskurs, sier SV-politikeren.

– Før var det barnet som var i sentrum, nå skal det heller rapporteres på hvor mange skilsmisser som forhindres.
Ropstad tar penger fra en ordning som går til å hjelpe familien, og gir til en som går til å styrke forholdet mellom mamma og pappa, mener Øvstegård.

– Er det ikke bra om foreldrene holder sammen – slik samlivskurs vil bidra til?

– Jo, for mange barn er det. Men det er også mange familier hvor det er helt riktig at foreldrene går fra hverandre. Det er lett å forestille seg hvilke tilfeller det er. For SV er det viktig at barnet, og ikke foreldrenes samlivsform er det sentrale i den familiestøttene politikken.

Les også: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad taus om homofile prester

KrF: SV klaget ikke for to år siden

Konstituert barne- og familieminister og KrF-nestleder Olaug Bollestad kaller kritikken fra Øvstegård for merkelig.

– Det er en veldig merkelig påstand fra SV at et sterkt forhold mellom foreldrene, der de snakker godt sammen og løser konflikter på en god måte, ikke skal være til hjelp for familien. Et lavt konfliktnivå hjemme må jo være noe av det viktigste for alle barn. De gangene bruddet er et faktum, kan også det at mamma og pappa snakker godt sammen utgjøre den store forskjellen for barna, skriver Bollestad i en e-post til Dagsavisen.

Bollestad viser til at potten til foreldrestøttende tiltak i kommunene er på samme nivå som i 2018.

– For to år siden var SV fornøyd med den potten og foreslo ikke å øke den, så det er vanskelig å forstå at det skal være veldig dramatisk, skriver Bollestad i en e-post til Dagsavisen. 

Hva gjelder pengene som har gått til å forebygge vold i nære relasjoner i Birkenes kommune, svarer Bollestad at denne spesifikke potten har økt fra tre til 35 millioner kroner siden 2014.

– Så det er fortsatt mye penger igjen til å støtte gode tiltak, skriver Bollestad.