Nyheter

– Ønsker å styrke aktiviteten ved Rygge

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har ingen planer om å trappe ned Forsvarets tilstedeværelse på Rygge. Snarere tvert imot.

Tirsdag la Bruun-Hanssen fram sitt fagmilitære råd.

Det er regjeringens grunnlagsdokument for arbeidet med Forsvarets neste langtidsplan, som etter planen skal legges fram til våren.

Forsvarssjefen ønsker at Rygge flystasjon skal utvikles som base for deler av Forsvarets helikopterstruktur og i forbindelse med alliert virksomhet. Samtidig skal Luftforsvarets flyoperative treningssenter (LFTS) videreføres på Rygge.

– I luftforsvaret ønsker vi å styrke aktivitetene ved de operative basene, Evenes, Ørland og Rygge, sa han under tirsdagens presentasjon.

I det fagmilitære rådet står det at disse tre basene skal «utvikles for høyintensitetsoperasjoner» knyttet til både egne og allierte luftoperasjoner i Norge, uten at det presiseres hva dette konkret innebærer.

To Bell 412 SP helikoptere fra 139 Luftving under en øvelse sammen med Forsvarets spesialkommando / Two Bell 412 SP helicopters from 139 Air Wing during a exercise with Norwegian Special Operation Commando

Bell-helikoptre skal erstattes

I dag er blant annet 339-skvadronen, med sine Bell 412-helikoptre, operative fra Rygge.

I 2028 når disse helikoptrene teknisk levetid. Det betyr at de må erstattes.

– Vi planlegger å erstatte dem med 18 middelstunge helikoptre. Med 18 helikoptre kan vi støtte behovene våre både i spesialstyrkene og Hæren, sa forsvarssjefen under tirsdagens presentasjon.

I rådet står det at Bell 412 skal erstattes med «et helikopter bedre tilpasset spesialstyrkenes og Hærens bruk».

LES OGSÅ: Gir opp å gjenåpne Moss lufthavn Rygge i 2020

Mer fra Dagsavisen