Nyheter

Felleskjøpet-streiken fortsetter – Negotia avviser forslag til løsning

I et forsøk på få slutt på streiken foreslo Felleskjøpet Agri å videreføre noen rettigheter for de ansatte, men Negotia mente tilbudet ikke var godt nok.

Thomas Kværmer (fra venstre), Lars-Erik Lauritzen og Thannabalasingam Sriskantharajah var streikevakter utenfor Felleskjøpet på Kambo fredag.

352 ansatte i Felleskjøpet Agri gikk ut i streik tirsdag etter at det ikke ble oppnådd enighet i meklingen. Streiken stanser kraftfôrleveranser fra fabrikken på Kambo i Moss, en rekke kornsiloer er berørt, og store deler av salgsapparatet er i streik.

Torsdag sendte Felleskjøpet Agri et brev til Negotia, der de streikende er organisert, med et tilbud for å få slutt på streiken.

Tilbudet inneholdt en videreføring av en rekke rettigheter som de streikende har ønsket å beholde når Felleskjøpet ved nyttår bytter arbeidsgiverorganisasjon fra Spekter til NHO.

– Innfrir ikke krav

I en pressemelding sier Negotia at de synes det er positivt at Felleskjøpet Agri ønsker å avslutte konflikten, og at de også ønsker dette.

– Det tilbudet bedriften har kommet med nå, er imidlertid ikke i nærheten av å innfri våre krav. Tilbudet berører overhodet ikke våre medlemmers opparbeidede vilkår når det gjelder blant annet tillegg for sen arbeidstid, helligdagstillegg, vakttillegg og provisjonsavtaler, sier Negotia.

Felleskjøpet sier i en egen pressemelding at de er skuffet over avvisningen fra Negotia.

Stevnet for Arbeidsretten

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har på sin side valgt å stevne Negotia som er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), for Arbeidsretten på grunn av streiken.

– Streiken hos Spekter-medlemmet Felleskjøpet Agri som YS/Negotia har iverksatt, er slik vi ser det ikke bare tariffstridig og ulovlig, men en trussel mot hele den norske modellen, sa administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Spekter skriver at grunnen til at de stevner YS/Negotia er at det i 2019 er et mellomoppgjør, hvor det etter avtale mellom arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene kun skal forhandles om lønnsoppgjør og ikke andre rettigheter. De ønsker derfor at Arbeidsretten skal erklære streiken i Felleskjøpet som tariffstridig og ulovlig

– I Felleskjøpet Agri er kravene og streiken i regi av YS/Negotia et klart forsøk på å omgå avtalte spilleregler, og å skaffe seg et forsprang på de andre arbeidstakerorganisasjonene som forholder seg lojalt til at i mellomoppgjør er det kun lønn vi forhandler, sier Bratten.

(©NTB)