Nyheter

Store sprik mellom kommunestyret i nye Moss kommune og befolkningen

Over halvparten av politikerne i det nye kommunestyret er i 40- eller 50-årene. Samtidig er menn overrepresentert i seks partier.