Nyheter

BBM har stevnet staten

– Reguleringsplanen for dobbeltsporet gjennom Moss er ugyldig på grunn av flere saksbehandlingsfeil. Derfor stevner vi Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier Jonathan Parker.

Bilde 1 av 2