Nyheter

Rovviltnemndene vil skyte tre ulveflokker i ulvesonen

Rovviltnemndene har besluttet at det kan felles tre ulveflokker innenfor ulvesonen til vinteren. Men siste ord er definitivt ikke sagt i saken.

– Vi vedtok å ta ut to helnorske og ett grenserevir. Vi tar ut Letjenna og Mangen, samt grensereviret Rømskog, sier nemndleder i Hedmark, Arnfinn Nergård, til NTB.

Rømskogflokken har tilhold både på norsk og svensk side av grensen. Vedtaket ble fattet med sju mot to stemmer, nemlig MDG og SV. Ifølge WWF Norge innebærer vedtaket at inntil 17 ulver kan skytes.

– Begrunnelsen går på at vi har et bestandsmål på 4–6 ynglinger årlig, og da skal tre av dem være helnorske. Vi ligger over det bestandsmålet. Hvis man tar ut det vi har sagt, vil vi i dårligste fall ende på 5,5 ynglinger, men antakelig litt over det, forklarer Nergård.

Han viser til Stortingets vedtak om at man skal forvalte ulvebestanden så nær bestandsmålet som mulig.

Fredagens vedtak ble fattet på et felles nemndmøte på Hamar for rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfatter Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. På møtet ble fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2020 behandlet.

Mer bråk

Siste ord er imidlertid ikke sagt når det gjelder skyting av ulv i ulvesonen.

– Vedtaket blir garantert påklaget fra flere sider, sier Nergård.

Neste skritt når eventuelle klager foreligger, er at Miljødirektoratet kommer med en tilråding. Til slutt er det Klima- og miljødepartementet som skal fatte en endelig beslutning i saken.

De siste årene har tilrådningen kommet i starten av desember, mens det endelige vedtaket først har foreligget rett før jul.

Jaktsesongen starter 1. januar.

Regjeringen besluttet i desember i fjor for første gang å tillate å skyte en ulveflokk, den såkalte Slettåsflokken i Trysil, innenfor ulvesonen.

Varsler klage

Dyrevernsorganisasjonen NOAH og WWF Norge varslet kort tid etter nemndmøtet at vedtaket vil bli påklaget. NOAH mener beslutningen om skyting av ulv innenfor sonen betyr oppheving av ulvesonen.

– NOAH reagerer kraftig på en slik gradvis uthuling av meningen med ulvesonen – å gi kritisk truet ulv ekstra høy beskyttelse, sier NOAH-leder Siri Martinsen.

– Loven gir ikke hjemmel for å skyte kritisk truet ulv bare fordi et tilfeldig bestandsmål er oppnådd, sier hun.

I sommer fikk NOAH medhold av Sivilombudsmannen i at Klima- og miljødepartementet ikke godt nok begrunnet sitt avslag på en anmodning om å utsette skyting av Slettåsflokken.

– Ignorerer råd

Rovviltnemndene i region 4 og 5 skulle opprinnelig behandle felling av Letjennaflokken og et forslag om å felle Rømskogflokken på et møte 20. august. Men siden den sistnevnte flokken har tilhold både i Norge og Sverige, måtte de norske nemndene vente på en uttalelse fra svenske myndigheter i saken.

WWF Norge mener rovviltnemndene med sitt vedtak fredag ignorerer svenske råd og viser til at en forutsetning for lisensjakt på ulv er at den ikke skal true bestandens overlevelse.

– Svenske myndigheter sier at et uttak av Rømskogflokken nettopp vil kunne true ulvenes overlevelse i Skandinavia, men nemndene velger altså å ikke ta hensyn til det, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Norge.

(©NTB)