Nyheter

Ønsker mer lek for førsteklassinger

Ryggepolitiker Finn A. Jensen (KrF) vil ha mer lek for førsteklassingene, han ønsker å kjempe mot barnefattigdom og vil styrke barnevernet i Nye Moss.