Nyheter

Ulveklager skal behandles om én uke

Tirsdag møtes rovviltnemndene for områdene med mest ulv for å behandle klagene mot den utvidede kvoten for ulvejakt utenfor ulvesonene i Hedmark og Akershus.

Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) utsatte behandlingen av klagene til klagefristen har gått ut 20. februar.

Ifølge en melding fra Fylkesmannen i Innlandet skal de to rovviltnemndene for områdene hvor det er flest ulver i Norge møtes på Hamar kommende tirsdag, skriver Nationen.

Leder Arnfinn Nergård for rovviltnemnda i Hedmark, sa til avisa Østlendingen etter at det ble besluttet å flytte datoen for klagebehandlingen, at det ville vært spesielt å uttale seg om to klager før klagefristen har gått ut.

Klagene som skal behandles går på at de to nemndene besluttet å utvide lisenskvoten utenfor ulvesonen med fire ulver. Det ble vedtatt under et felles møte 29. januar til tross for at sekretariatet hadde gitt en tilråding om at nemndene heller skulle anmode Klima- og miljødepartementet om å utvide den.

Det er WWF og Naturvernforbundet som har klaget på vedtaket. De hevder blant annet at nemndene ikke har myndighet til å vedta en utvidet lisenskvote.

Miljøverndepartementet har samtidig bedt rovviltnemndene om å komme med uttalelse mot innsigelsene. Nemndene besluttet å vente med å uttale seg til klagefristen har gått ut 20. februar.

(©NTB)