Nyheter

Den nye gang- og sykkelbrua over Mosseelva har blitt døpt

Navnet Møllebrua er nå formelt vedtatt.