Nyheter

Prioriterer ikke ny politishøgkole i Moss

Regjeringen har fortsatt ikke satt av midler til å utrede en mulig flytting av Politihøgskolen (PHS) ut av Oslo.

Ny politihøgskole på Verket

I den politiske plattformen som regjeringspartiene ble enige om på Jeløy står det at de vil vurdere å plassere en ny politihøgskole utenfor Oslo. Likevel ble det ikke satt av midler til å utrede en slik løsning i statsbudsjettet for 2019.

– Av hensyn til mer prekære bygge- og investeringsprosjekter vil ikke regjeringen sette i gang en utredning om investeringer for nye lokaler til Politihøgskolen på nåværende tidspunkt, står det skrevet i det foreslåtte justisbudsjettet.

Tross store ønsker i flere år om å bygge en ny skole, deriblant fra Politihøgskolen selv, står saken dermed fortsatt på stedet hvil.

– Det var for oss en nyttig avklaring å få vite at det ikke skal settes i gang i 2019. Men vi håper at de siste utredningene starter opp om ikke så lenge og at vi rykker framover i listen over prioriterte prosjekter, sier Eli Vogel-Hovde, leder for strategi og styring ved PHS, til Politiforum.

De ønsker at en eventuell ny, samlende politihøgskole bygges i Oslo.

LES OGSÅ: – Ny politihøgskole kan og må bygges nå

Er fortsatt optimistiske

I Moss har lokale krefter lenge kjempet for å få skolen til byen.

I 2016 presenterte Höegh Eiendom lokaler tilpasset Politihøgskolen, som de planla å bygge ut på den gamle Peterson-tomta på Verket.

Svein Holtan har jobbet med prosjektet på vegne av Moss og Rygge kommune, Østfold fylkeskommune og Höegh Eiendom. Han forteller at utelatelsen fra statsbudsjettet ikke endrer deres fremdriftsplan.

– Vi fortsetter planleggingen som før. Fasilitetene bygges ikke før vi vet at politihøgskolen vil flytte til Moss. Vi har fremdeles is i magen, sier han.

Tage Pettersen (H) er blant politikerne som de siste årene har jobbet tettest med å selge inn Moss som det beste stedet å flytte politihøgskolen. Til tross for at regjeringen ikke har prioritert saken, er han fortsatt optimist.

– I dag pågår det et arbeid med å se på fremtidens politiutdanning. Det går blant annet på innretningen av utdanningen og hvor store kullene skal være. Det har regjeringen hele tida sagt de må gjøre først. Når det arbeidet er ferdig, vil det være mulig å se på en eventuell utflytting.

– Så du er ikke i tvil om at dagens regjering vil ende opp med å utrede en mulig flytting av Politihøgskolen ut av Oslo?

– Nei, ikke i det hele tatt, svarer han.

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet mener regjeringspartiene bør gjøre mer for å få politihøgskolen til Moss

Jobber videre

Pettersen forventer at regjeringen vil legge inn en merknadstekst under behandlingen av statsbudsjettet denne høsten, hvor det står at de vil se på en mulig utflytting av skolen – i henhold til Jeløy-erklæringen.

– Jeg forventer at det kommer med. Vi bør ha landet formen på politiutdanningen, som gjør at vi kan gå videre med å utrede alternative lokasjoner, allerede i 2019, sier stortingspolitikeren.

I mellomtiden fortsetter han lobbyvirksomheten. Allerede på mandag kommer det en ny gruppe med politikere fra justiskomiteen til Moss, for å se nærmere på prosjektet.

– Vi må hele tida sørge for at vi ligger minst ett hestehode foran våre geografiske konkurrenter og er mest aktuelle når vi kommer så langt at en flytting kan skje, sier Pettersen.

LES OGSÅ: Daværende justisminister Anders Anundsen om politihøgskoleplanene i Moss: – Et spennende prosjekt