Nyheter

Østfoldmuseene får milliongave av regjeringen i statsbudsjettet 2019

Har blitt tildelt én million kroner, som blant annet skal gjøre museet til en større samfunnsaktør.

– Det er nesten så vi ikke tror det er sant. Det er utrolig motiverende. Nå slipper vi å telle 50-øringer, sier museumsdirektør Hege Hauge Tofte.

Hun forteller at Østfoldmuseene har et svært stramt budsjett, som ikke åpner for å drive med andre sideprosjekter utover ordinær drift. Det muliggjør disse midlene.

Ønsker å gjøre en forskjell

Midlene tas fra en pott som blant annet retter seg mot inkludering. Det er nettopp dette pengene skal gå til.

– Vårt håp er at flere skal ta del i museene sine, forklarer stortingspolitiker Tage Pettersen (H).

Det samme ønsker Tofte.

– Vi vil lage et mer relevant museum og være en aktiv samfunnsaktør, som gjør en forskjell i lokalsamfunnet, sier museumsdirektøren.

Vil nå et bredere publikum

Mye handler om å nå et bredere publikum. Folk, gjerne ungdom, som sjelden eller aldri besøker dem, utenom på skoleturer og lignende.

– Vi har lyst til at folk skal oppsøke oss på egen hånd, særlig folk som vanligvis ikke ville tatt turen hit.

– Hvordan skal dere klare det?

– Arenaene vår skal være et hyggelig og kult sted å være, for folk på tvers av generasjoner. Forskjellen mellom oss og for eksempel biblioteket er at vi er pålagt å ta inngangspenger. Det setter visse krav til oss. Men målet vårt er å lage et mer relevant museum, svarer Tofte.

Har måttet si nei

Tofte forteller at de ofte blir kontaktet av Nav, flyktningtjenesten og andre lokale aktører som jobber med integrering i fylket, for å be om et samarbeid. Inntil nå har de ofte måttet si nei.

– Det finnes mange uten arbeidserfaring i Nav-systemet som vi har prøvd å gi arbeid til, men så har vi ikke hatt nok penger til å kjøpe utstyr til dem, nevner hun som et eksempel.

Museumsdirektøren håper midlene nå gjør dem mer attraktive samarbeidspartnere.

Fornøyde politikere

Finn-Erik Blakstad (V), varaordfører i Rygge, forteller at kulturdepartementet er takknemlige for søknader lik den som Østfoldmuseene har sendt.

– Det er ofte de som allerede har tilgang på kultur som drar nytte av økte midler. Jeg håper dette også vil treffe dem som i dag står utenfor. Mye handler om å bygge en identitet til nye innbyggere, og det kan dere bidra til, sier han.

– Det er viktig å prioritere integrering. Kulturtilbud kan spille en viktig rolle i å løse utfordringene knyttet til det, sier Michael Torp (Frp).