Nyheter

Tar opp kampen mot nazisme i Moss

Lokale krefter i Moss har nå opprettet en egen gruppering, som skal organisere det de kaller «en felles front mot nazisme».

Representanter fra fagbevegelsen og frivillige organisasjoner, politikere – særlig fra venstresiden – og privatpersoner samlet seg på Moss Frivilligsentral torsdag i forrige uke. Hensikten var å diskutere hvordan de kan organisere en motstand mot høyreekstreme krefter. Over 50 personer møtte opp. Blant dem var Rødt-politiker Eirik Tveiten. Han forklarer at de har satt seg selv «i beredskap», i tilfelle høyreekstreme grupperinger skulle dukke opp i byen og holde en stand eller annen form for markering.

– Da vil vi møte dem med avsky på en verdig måte, sier han.

Karneval og musikk

I sommer holdt representanter fra Den nordiske motstandsbevegelsen en markering i Moss. Det er særlig på bakgrunn av dette at lokale krefter nå har gått sammen. Under den nevnte markeringen ble to personer anmeldt, etter at de fløy på representanter fra Den nordiske motstandsbevegelsen. Tveiten er likevel ikke bekymret for at en eventuell fremtidig konfrontasjon vil føre til vold.

– Vi synes det som skjedde sist gang er svært beklagelig. Det er ikke vår måte å møte dem på. Vi vil møte dem med varme, kjærlighet og inkludering, sier han.

– Hva betyr det, rent konkret?

– Vi håper folk tar med seg musikkinstrumenter og at noen kler seg litt karnevalsaktig. Vi ønsker å lage litt hyggelig støy.

– Tror du motstanderen vil ta seg nær av det?

– Sannsynligvis ikke, men vi håper jo at noen av dem tar til fornuft og at folk blir oppmerksomme på hva slags gift de sprer, svarer han.

Kan ikke nektes stand

Tveiten har tidligere fremmet en interpellasjon i Moss bystyre, med ønske om at kommunen skulle gjøre det klart at grupperinger som Den nordiske motstandsbevegelsen ikke er velkomne. Kommunen har derimot ingen myndighet til å nekte dem å holde stand i byen. Det er en beslutning som politiet tar.

– Det er dessverre slik at man kan stå på en stand i en by som Moss og oppfordre til tvangssterilisering og si at holocaust var en bløff. De har ytringsfrihet og det er vanskelig å nekte dem å ha stand. Vi kan ikke nekte dem å komme hit, men vi kan i det minste gjøre det klart at de ikke er velkomne her, sier Tveiten.

Har dannet interimsstyre

Den nye grupperingen har opprettet et interimsstyre, men det er ikke avklart om det blir en formell organisasjon eller en løs gruppering.

I tillegg til å være klare til å møte høyreekstreme, dersom de skulle ha nye markeringer i byen, ønsker også gruppen å fjerne klistremerker og rive ned plakater som høyreekstreme har hengt opp.

– Moss er en inkluderende by og skal fortsette å være det, men da må vi stå sammen mot slikt gammelt nazistisk oppgulp, sier Tveiten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: