Nyheter

Olemic Thommessen (H) dro til Moss for å lære om integrering

Samtlige enslige mindreårige asylanter som har fullført integreringsprogrammet i Moss har endt opp i jobb eller utdanning.

Bilde 1 av 2

Det kunne Hege Rytter Jakobsen, leder av Moss Voks, fortelle Olemic Thommessen (H), da han besøkte Moss.

Han sitter i Stortingets kommunalkomité og hadde tatt turen til kommunen for å lære om hvordan de har lykkes med integreringen av enslige mindreårige som har fått innvilget opphold i Norge.

– Vi jobber med en gjennomgang av hele politikken vår rundt dette med integrering. Det er en erkjennelse av at vi må bli bedre, forteller han.

Ble sykepleier og ingeniør

To av suksesshistoriene fra Moss er Youssef Aziz og Zeid Sherpour. De kom til Norge fra Afghanistan og var blant de første enslige mindreårige asylantene som ble bosatt i Moss.

Begge har valgt å bli værende i byen, selv om de nå ikke lenger er en del av kommunens integreringsprogram.

– Oppfølgingen vi fikk var veldig god, mener Sherpour.

Han er i dag byggingeniør og er svært takknemlig for hjelpen han fikk av hele integreringsteamet i Moss.

– For meg handlet det hele tida om å gjøre livet mitt bedre. Når du får en slik sjanse må du bruke alle muligheter du har for å lykkes. Det er ikke alle som får en slik sjanse, sier han.

Hans tidligere kollektivvenn, Aziz, kom til Norge som 15-åring. Begge er i dag 22 år.

– Da følte jeg mye utrygghet, men vi ble tatt veldig godt imot, forteller han.

Aziz startet i 8. klasse uten å kunne engelsk og med svært begrensede norskkunnskaper.

– Det var vanskelig å sitte i en norskklasse og presentere seg selv, mimrer han.

I dag snakker han godt norsk og jobber som sykepleier på Sykehuset Østfold Kalnes og i Moss kommune.

Han forteller at han hadde praksisplass fem forskjellige steder. Samtlige tilbød ham jobb.

LES OGSÅ: Fargering feiring under Moss Voks' sommeravslutning i Nesparken

Får mye god støtte

Aziz mener samholdet i bofellesskapet var viktig, i tillegg til at støtten de fikk fra de ansatte hjalp dem på vei – selv om de kunne være litt strenge eller kravstore iblant.

– De hadde troen på oss. Hvis jeg for eksempel skulle studere medisin, sa de ikke at jeg ikke ville klare det. I stedet sa de «dette må du gjøre for å klare det». Det satte jeg veldig stor pris på, fortalte han.

Ett at tiltakene kommunen sørger for er leksehjelp hver kveld etter skoletid.

– Jeg hadde ikke klart å sitte så lenge med lekser, hvis vi ikke hadde hatt noen som hjalp oss så mye, forteller Aziz.

Flere av utflytterne fra bofellesskapene har fortsatt kontakt med beboerne og de ansatte i dag. De er gode rollemodeller og til inspirasjon for dem som må gjennom det samme løpet. Noen har faktisk stilt opp som vikarer.

– Vi bruker dem ofte som eksempler på at det nytter å stå på, forteller miljøterapeut Janne Rolandsen.

LES OGSÅ: Mer enn hver sjette innbygger i Moss er nå innvandrer

Starter fra bunnen av

Mange av de unge asylantene som kommer til Norge har liten eller ingen ordinær skolegang. I tillegg til å lære seg språket, må de derfor også lære seg grunnleggende kunnskap om de ulike skolefagene.

Det er ikke bare på skolen hvor læringen foregår. De må også lære seg det å leve i det norske samfunnet. Ingenting er en selvfølge.

Bare det å sende post kan virke fremmed. Aziz fortalte en historie til Thommessen om da han skulle sende et julekort, et helt ukjent konsept for ham på den tida.

– Etter å ha skrevet kortet, spurte jeg hva jeg skulle gjøre med det. «Hæ? Skulle jeg virkelig kaste det i en boks på Kiwi?», mimrer han.

Stadig flere enslige mindreårige kommer til Norge

I dag bor det 20 enslige mindreårige asylanter i Moss. De er hovedsakelig fordelt på bofellesskap i tre forskjellige hjem.

De første ankom i 2010. Siden da har kommunen bosatt totalt 40 personer. Så langt i år har kommunen bare blitt bedt om å bosette én, men det er ventet at dette vil øke senere på året.

Kun 5 av de 40 enslige mindreårige som kommunen har bosatt er jenter.

I 2017 kom det 320 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, ifølge tall fra UDI. Det er en økning på 68 prosent, sammenlignet med året før.

I løpet av årets første seks måneder har det allerede kommet flere enn i hele 2017. Et overveldende flertall (nesten 85 prosent) kommer fra Afghanistan.

LES OGSÅ: Ankomstsenter Østfold utvides og bygges om - mer enn dobler antall ansatte

Moss har også tidligere gjort det bra innen integrering. I 2014 gikk 59 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i Moss kommune direkte over i arbeid eller utdanning. Det var godt over landsgjennomsnittet på 44 prosent og høyest i Østfold. Les mer om det her.