Nyheter

Ledergruppa er klar i Nye Moss

I løpet av påsken er de siste brikkene kommet på plass i Nye Moss kommune.

KULTURSJEF: Silje Hobbel blir ny kultursjef i Moss. Hun har vært ansatt i Moss kommune i en årrekke.

Av Paul Norberg

Den nye rådmannen, Hans Reidar Ness, har sikret seg tre stabssjefer og fire kommunalsjefer.

Innovasjon

Den siste ansettelsen var stabssjef for Innovasjon, et nytt stabsområde i Moss.

– Der fikk vi inn Odd Ruud, som er en nestor innenfor innovasjon og digitalisering i offentlig sektor. Han kommer fra en direktørstilling i Evry, der han har ledet arbeidet med digital transformasjon i offentlig sektor. Odd Ruud er også i ferd med å ferdigstille en doktoravhandling om digitalisering i norske kommuner, sier Hans Reidar Ness.

– Blir digitalisering hans hovedoppgave i Moss?

– Det blir en viktig del, men ikke nødvendigvis den viktigste. Jeg har bevisst kalt den nye stabsfunksjonen for Innovasjon, fordi vi er nødt til å være forberedt på en sterk utvikling som også vil omfatte omstillinger. Jeg har selv jobbet mye med innovasjon i mitt tidligere liv i Orklasystemet. Og er opptatt av at Moss skal være i forkant av den utviklingen som etter hvert vil skyte fart, sier Hans Reidar Ness.

Assisterende rådmann

Ryggerådmann Ivar Nævra er ansatt som stabssjef for samfunn og strategi, og han blir også assisterende rådmann. Mens Are Hammervold Solvang blir stabssjef for organisasjonen. Han er godt kjent med Moss kommune, og har jobbet som kommunalsjef for økonomi og organisasjon siden 2011.

Hans Reidar Ness har fått ansatt fire nye kommunalsjefer. Det er Torunn Årset, som blir leder for teknisk, samferdsel, landbruk og miljø. Johanne Lervik, kommunalsjef for oppvekst og utdanning. Eli Thomassen, kommunalsjef for helse og mestring. mens Silje Hobbel blir kommunalsjef for aktivitet, kultur og inkludering.