Nyheter

Skal taksere samtlige boliger i Moss og Rygge på nytt for å beregne ny e-skatt

I forbindelse med kommunesammenslåingen må samtlige eiendommer i Moss og Rygge omtakseres. Det blir ikke billig.

Hensikten er å beregne eiendomsskatten i den nye kommunen. I dag er satsen for boliger i Moss 3,95 promille, mens den i Rygge er 3,2. Etter 2020 skal den bli lik.

Hvor mye hver enkelt husstand skal betale i eiendomsskatt avgjøres dog ikke bare av hvilken sats den nye kommunen lander på. Også takseringen av hver enkelt bolig og eiendom har mye å si. I Moss har det ikke blitt foretatt en taksering siden 2004. Vanligvis skal dette gjøres inntil hvert 10. år, men de siste årene har Moss kommune i stedet kontorjustert verditakseringen, i avvente av sammenslåingen.

Takstgrunnlaget skal nå fornyes i begge kommuner. Det betyr at samtlige eiendommer i Moss og Rygge, anslagsvis over 17.000, skal takseres på nytt. Arbeidet skal etter planen starte opp tidlig neste år.

13,5 millioner kroner

Hvor omfattende – og dyrt – takseringsarbeidet blir, avhenger av hvilket utskrivningsalternativ som skal gjelde i den sammenslåtte kommunen.Her har den nye kommunen to valg: De kan enten basere seg på Skatteetatens formuesgrunnlag eller gjennomføre en kommunal taksering. Dersom fritidsboliger, landbruk, verker og bruk og næringseiendommer også skal betale e-skatt, er de nødt til å bruke sistnevnte metode. Det er estimert at det vil koste 13,5 millioner kroner.

Bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag innebærer at kommunen får datagrunnlag med boligverdi på alle boliger én gang i året, som benyttes ved utskriving av eiendomsskatt. Ordningen brukes blant annet i Oslo. Det er estimert, med en viss usikkerhet, at ved å velge denne løsningen vil en omtaksering i Moss og Rygge koste 9,4 millioner kroner.

Mer rettferdig løsning

Å velge kommunal taksering er altså en betydelig dyrere løsning. Til gjengjeld oppnås det mer nøyaktige, individuelle og rettferdige takster. Dette fordi det blant annet tas hensyn til forhold utover boligens størrelse, som beliggenhet og utvendig standard. Dermed kan to boliger med samme størrelse ende opp med å betale ulik e-skatt. Det er ikke mulig ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag, som også innebærer at alle klagesaker blir behandlet av Skatteetaten i stedet for kommunen. På bakgrunn av dette er prosjektlederens innstilling at nye Moss velger kommunal taksering.

Saken skal opp i dagens møte i fellesnemnda for Moss og Rygge. Det foreslås også at dagens Moss kommune dekker to tredjedeler av kostnadene knyttet til omtakseringen, mens Rygge tar resten.

Vil ha samme inntekt

Inger-Lise Skartlien, utvalgsleder i fellesnemnda, forklarer at en av grunnene til at de vil velge kommunal taksering er fordi de ønsker å kreve eiendomsskatt fra næringseiendommer.

Håpet hennes er at ved en omtaksering så vil det faktiske beløpet som innbetales av innbyggerne ikke endre seg stort fra dagens nivå, selv med en endret skattepromille.

– Det viktigste for kommunen er at man får inn omtrent det samme beløpet som i dag, så får vi se hvor vi må legge oss for å klare det. Vi vil ikke ha mer eiendomsskattpenger enn vi trenger. E-skatt er ikke noe man innfører med lett hjerte, sier hun.

I dag har Rygge kommune rundt 50 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatt, mens Moss har nesten det dobbelte.

– Opp mot 150 millioner kroner tilsvarer lønna til et par hundre mennesker, så det er klart at tjenestetilbudet til kommunen ikke vil bli helt likt uten de inntektene, sier Rygge-ordføreren.

Satsen settes neste runde

Eiendomsskatten skal behandles to separate ganger i fellesnemnda. I denne omgang er det primært snakk om å avgjøre hvordan omtakseringen av boliger og eiendommer skal gjennomføres, mens det i neste runde blant annet skal fastsettes hvilken skattesats som skal benyttes. Det er ifølge prosjektrådmann Hans Reidar Ness i utgangspunktet tenkt at satsen skal settes av fellesnemnda, før sammenslåingen. Hva den vil havne på er foreløpig ikke klart.

– Det er ikke gitt noen føringer på at man ønsker å øke satsen i dag. Utover det har jeg ingen oppfatning av hva den vil havne på. Det blir et politisk spørsmål, sier Ness.

Til tross for at Moss har en mye høyere sats enn Rygge i dag, betaler innbyggerne i Rygge betydelig mer i e-skatt. Les hvorfor her.