Nyheter

Trapper opp kampen mot kriminalitet i arbeidslivet

– Vi må gå fra ord til handling når det gjelder å forebygge arbeidslivskriminalitet. Derfor har vi bestemt oss for å innføre Oslomodellen, tilpasset forholdene i Moss, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap).

Av Paul Norberg

Moss Rødt var en pådriver for å få de rødgrønne partiene i Moss bystyre med på å innføre det som omtales som Oslomodellen. Etter at dette ble lansert på pressekonferansen i september 2017, da Hanne Tollerud overtok som ordfører i Moss, er det nå tid for handling.

Tett partssamarbeid

Nå har politikerne i Ap, MDG, SV og Rødt tatt et samlet eierskap til oppgaven med å sikre et sunt arbeidsliv. Det politiske flertallet vil samarbeide med fagforeninger som Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet. I tillegg er det viktig å ha et nært samspill med kommunens administrasjon og foretakene Moss Havn, MKEiendom og Moss Drift og Anlegg.

Torsdag 8. februar kommer finansbyråd Robert Steen fra Oslo til et møte House of Foundation for å informere om hvordan Oslomodellen blir praktisert i hovedstaden, og hvilke utfordringer det stiller til kommunen. Det er et ønske om å sikre standard kontrakter, med krav som kan etterprøves. Og som også vil inneholde klausuler om sanksjoner hvis avtalene ikke blir overholdt.

Les også: - Et unødvendig tiltak

En kvart milliard

Utgangspunktet er at Moss kommune er en storforbruker av tjenester fra blant annet bygg og anleggsbransjen. Kommunen handler årlig for drøyt 240 millioner kroner. En stor del av dette beløpet er knyttet til ny byggevirksomhet eller rehabilitering av gamle bygg. slik som Parkteatret og Samfunnssalen, som nå skal rustes opp for 157 millioner kroner.

– Kommunen har jobbet i mange år med å sikre et seriøst arbeidsliv, med anstendige arbeidsforhold for alle ansatte og for en rettferdig konkurranse mellom leverandørene. Nå tar vi dette arbeidet et skritt videre. Og vil etablere klare retningslinjer for å forebygge sosial dumping, og for å sikre at alle ansatte får en forutsigbar lønn, og vi vil sikre at faste ansettelser skal prioriteres. Moss kommune vil også jobbe med standardkontrakter, hvor leverandører av tjenester til kommunale foretak må for-plikte seg til en del krav, sier Tollerud.

Anstendige arbeidsforhold

Sammen med Benedicte Lund (MDG), Eirik Tveiten (Rødt), Øivind Tandberg-Hanssen (SV) og Frank Bergflødt (Fagforbundet Moss og Våler) understreker hun at kravene vil bli utformet i ukene som kommer.

– Administrasjonen vår har fått en bestilling om å utrede konsekvenser av en slik arbeidslivsmodell. Noen av elementene vil handle om krav til forutsigbarhet med flest mulig faste ansettelser, et visst antall medarbeidere med faglært kompetanse, et minimum av lærlinger og begrensing av antall underleverandører. Vi ønsker å ha begge hendene på rattet, slik at vi vet hvem som jobber på kommunens kontrakter. Og for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassene blir godt ivaretatt, sier Hanne Tollerud.