Nyheter

Hevder datteren (10) ble mobbet ut av skolen

Den 10 år gamle jenta fra Moss ble angivelig mobbet så mye av en medelev at hun måtte bytte skole. Fylkesmannen konkluderte med brudd på opplæringsloven. Men på grunn av skolebyttet, ble hele saken henlagt.

Stygge blikk, krasse ord, smådytting og til sist et slag i ansiktet. Det er hva den 10 år gamle tidligere Melløs-eleven skal ha opplevd i skolehverdagen, ifølge moren hennes. Moren ønsker å være anonym av hensyn til datteren.

– Hun byttet skole, og det var en helt annen jente som kom hjem etter bare én dag på den nye skolen, sier moren.

Vært i møter

Hun ønsker å ta saken til avisa i håp om at flere som opplever mobbing står fram og tar tak i det.

– Vi har vært på mange møter med skolen, men ikke blitt hørt, sier hun videre, og hevder at det er flere tilsvarende mobbehistorier ved Melløs. Disse er ikke blitt verifisert.

Da moren klaget saken inn til Fylkesmannen, fikk hun og datteren medhold etter Opplæringslovens paragraf 9A-4 (se fakta). Men fordi mobbeofferet byttet skole, ble saken henlagt.

– Stopper ikke

Etter at en skjerpet opplæringslov ble vedtatt av Stortinget i fjor, har Fylkesmannen i Østfold blitt langt mer aktiv i sitt arbeid mot mobbing. Det sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen og leder for 9A-teamet, Kjersti Utnes Borgaas.

– Vi går mer aktivt inn i hver enkelt sak og har mye tettere dialog med skolen. Vi stopper ikke en sak før barnets rett til et trygt opplæringsmiljø er oppfylt, sier hun.

Fordi hun ikke var saksbehandler i den aktuelle Melløs-saken kan hun bare uttale seg på generelt grunnlag.

– Hvorfor ble den henlagt da barnet skiftet skole?

– Fordi opplæringsloven på dette punktet handler om elevens miljø på den skolen der han eller hun er elev. Når eleven bytter skole, vil Fylkesmannen kun unntaksvis pålegge skolen å gjøre konkrete tiltak, sier Borgaas.

– Men er det ikke litt for lett å la mobbeofferet ta «støyten» uten å innføre ytterligere tiltak?

– Jeg skjønner spørsmålet ditt, og hadde hun fortsatt vært elev ved skolen, hadde vi sannsynligvis fulgt opp videre – kanskje også med de andre elevene i klassen.

Fem dager

Borgaas forteller at regelverket er slik at foreldre først må klage til skolen, og hvis det ikke er iverksatt effektive tiltak innen fem dager, kan de klage til Fylkesmannen.

– Det er flere tiltak som kan iverksettes, enten for alle i klassen, for en gruppe eller for et enkelt individ. Vi kan be læreren om å gjennomføre trivselsundersøkelser, eller vi kan gå mer systematisk til verks med PPT, forklarer hun.

Moren til 10-åringen håper hun og datteren kan legge saken bak seg nå, men sier at det har vært tøft.

– Det er tungt, men det er viktig at vi kommer med vår historie slik at andre kan gjøre det også, sier hun.

Rektor: - Mobbing ikke et utbredt problem

Rektor Anne-Grethe Moe ved Melløs skole sier at de ville fulgt saken videre dersom saken ikke ble henlagt. Skolen er en del av Olweus-programmet, som innebærer at det jobbes aktivt mot mobbing og antisosial atferd.

– Vi jobber forebyggende med læringsmiljøet etter Olweus-modellen. Vi følger opp opplæringslovens paragraf 9A, og våre lokale handlingsplaner og rutiner som er utarbeidet etter lovverket, skriver Moe i en e-post til Dagsavisen Østfold.

Med andre ord: Når det meldes fra om elever som krenkes eller mobbes, tar skolen umiddelbart kontakt med elevens foresatte.

På bakgrunn av dette igangsettes en aktivitetsplan med tiltak som senere evalueres.

– Mobbing er ikke et utbredt problem. Det forekommer også krenkelser hos oss, og uartigheter som oppleves som mobbing. Resultater fra brukerundersøkelser viser at vi har samme resultater som de fleste andre skoler. Sosiale ferdigheter skal også læres og må øves på, skriver Moe videre, men understreker at én elev som ikke trives er en elev for mye.

– Fylkesmannen gir i sitt vedtak veiledning om hvordan skoler skal forholde seg videre i slike saker. Ytterligere tiltak ville derfor vært gjennomført, skriver hun, og sier det er trist at eleven har sluttet med bakgrunn i at vedkommende ikke trivdes.

FAKTA: Utdrag fra Opplæringslovens paragraf 9A-4

* Alle som arbeider i skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø og gripe inn mot krenkelser.
* Alle som arbeider i skolen skal varsle rektor dersom de får mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
* Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken.
* Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt.

Kilde: www.lovdata.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: