Nyheter

Satser på psykisk helse i barnehagen

Smedhusåsen barnehage i Rygge blir én av åtte barnehager i landet som skal være pionerer i arbeid med psykisk helse.

I 2016 kostet psykiske lidelser samfunnet 185 milliarder kroner og det anslås at mellom 10 og 20 prosent av barn og unge sliter psykisk.

Derfor har Line Melvold, som jobber med fagformidling og veiledning i barnehagesektoren, satt i gang et prosjekt hvor åtte barnehager i landet skal være med på å utarbeide en standard for hvordan psykisk helsefremmende barnehager skal være. Blant disse åtte er Smedhusåsen barnehage i Rygge.

– Det brukes så mye penger på å reparere og behandle, hvorfor ikke starte i den andre enden og heller forebygge, sier Hanne Thorsen som er pedagogisk leder ved småbarnsavdelingen i Smedhusåsen, og har jobbet i barnehage i 26 år.

Selvbildet til barna

De neste tre årene skal barnehagen jobbe ut fra noe Line Melvold har lansert som småbarnas sju helsepsykiske rettigheter:

  • Identitet og selvrespekt
  • Mening i livet
  • Mestring
  • Tilhørighet
  • Trygghet
  • Deltakelse og involvering
  • Fellesskap

– Dette høres jo ut som ting man jobber med uansett?

– Jo, men vi må komme til kjernen av det som er viktig, og det er selvbildet til barna, sier Hanne Thorsen.

Både hun og daglig leder ved Smedhusåsen, Royne Berget, forteller at han reagerer på det økte fokus på fag allerede fra barnehagenivå.

– Det finnes realfagsbarnehager, idrettsbarnehager... Hva er poenget med å mestre matematikk hvis du ikke mestrer livet? spør de retorisk.

Baby-PISA

Fordi hele arbeidet foreløpig er et pilotprosjekt, og de ikke er startet skikkelig opp ennå, kan de heller ikke si noe om hvordan de kommer til å jobbe eller hvor de kommer til å ende opp, men håpet er å sitte igjen med en standard for hvordan alle barnehager skal jobbe med barnas psykiske helse.

– Vi som jobber med disse små menneskene må ha en tydelig tilstedeværelse og se hvert enkelt barn for det barnet de er, og jobbe med følelsene deres, sier Thoresen og forteller at hun for ikke lenge siden kom over ordet baby-PISA.

PISA er en internasjonal kunnskapskartlegging som forekommer i skolen.

– Er dette pilotprosjektet en slags motvekt mot læringspress?

– Ja, du kan si det. Det er viktigere at de små barna får leke, at de lærer å takle livet, lærer empati og bygger opp selvbildet sitt. Barndommen er den viktigste og kanskje lykkeligste tida i livet og leken er under press fordi så mye annet blir trykket inn i barnehagene, sier Royne Berget.

Mer fra Dagsavisen