Nyheter

- Bemerkelsesverdig med rødgrønt flertall i Østfold

Statsviter Geir C. Tufte er overrasket over det rødgrønne flertallet blant Østfold-mandatene. Stein Erik Lauvås (Ap) lover å være en sterk stemme i opposisjon.

Bilde 1 av 2

De åtte distriktsmandatene fra Østfold ble fordelt mellom Ap (3), Sp (1), Høyre (2) og Frp (2). I tillegg kapret SV utjevningsmandatet, som de siste årene har gått til KrF. Dette betyr, med andre ord, at Østfold har stemt fram et rødgrønt flertall.

- Det var jo bemerkelsesverdig, for det skiller seg fra landsresultatet. Det er også litt rart at Frp blir stående og at Høyre og KrF mister mandatene, sier statsviter Geir C. Tufte, som har flere teorier om grunnen til dette.

-  Dette blir jo bare spekulasjoner, men jeg hadde vel trodd at Frp hadde tapt sitt mandat i stedet for Høyre, fordi jeg antok at mange velgere før valget hadde reagert på at Frp i Østfold blir oppfattet som vinglete i flyplassaken, sier han, men trekker samtidig fram jernbanesaken i Moss som kan ha slått dårlig ut for Høyres del.

- Det kan tenkes at Høyre har tapt noe på Tage Pettersens klare standpunkter i å forsvare jernbanestasjonen og havneutbyggingen, men der har han jo stått sammen med Ap, og de har jo ikke mistet sitt mandat, påpeker han.

Tufte er derimot ikke overrasket over at Østfold har lavere valgdeltagelse enn resten av landet: 74,3 prosent her mot 77,1 prosent på landsbasis.

-  Ja, jeg hadde ventet litt lavere valgdeltagelse, fordi det er et lavere utdanningsnivå i Østfold, og det er vanligvis sånn, viser valgforskning, at det er de med høyere utdanning som bruker stemmeretten sin, forteller han, og tror og håper at Østfolds lave statistikker kan snu via alle som tar høyere utdanning ved fylkets utdanningsinstitusjoner.

Østfold Ap større enn på landsbasis

- Arbeiderpartiet står sterkere her enn i resten av landet. Hva skyldes det, tror du?

- Østfold har jo vært et stort industrifylke, men i løpet av de siste 20 årene har tusenvis av arbeidsplasser og tidligere store industribedrifter gått dukken. Det kan likevel være at tradisjonene for å velge Ap holder seg i større grad her i fylket enn i andre fylker uten den industrierfaringen som Østfold har hatt, spekulerer Tufte.

Stein Erik Lauvås, som kom inn på Stortinget som Aps førstekandidat i Østfold, tillater seg å bruke denne dagen på å deppe litt.

- Vi får ta med oss alle lyspunkter vi kan, og det at Freddy Øvstegård og SV får utjevningsmandatet gir jo sånn sett et rødgrønt flertall for Østfold-benken, så det er bra. Når det er sagt så tillater jeg meg å deppe et par dager. Vi hadde store ambisjoner, og så får vi en skikkelig smell på landsbasis. I Østfold holder Arbeiderpartiet stand, så for all del må vi takke for tilliten til dem som stemte på oss. Vi skal legge oss i sælen for å jobbe hardt, vi tre som kom inn. Vi må likevel se på hvilke grep vi skal ta framover, for vi har mislyktes, det må vi være ærlige på, sier Lauvås.

Han roser partiapparatet som har stått på i valgkampen.

- Vi har hatt et fantastisk partiapparat i sving i mange uker i Østfold, og jeg har ikke sett maken til innsats.

Mistet velgere til venstre

De borgerlige partiene gikk tilbake og fikk faktisk færre stemmer enn de rødgrønne, men på grunn av valgsystemet får de likevel flertall. For å holde på dette flertallet vil den nye regjeringen være avhengig av både KrF og Venstre, i motsetning til forrige periode, hvor de kun trengte støtte fra ett av de to. Lauvås håper at dette vil styrke opposisjonen i Stortinget.

- Erna Solberg har et mye mer skjørt utgangspunkt nå, de borgerlige gjorde jo heller ikke noe knallvalg, for venstresiden har jo styrket seg, det ser vi i Østfold. Utfordringen er at vi ikke klarte å levere vår del, og det kan jo se ut som at vi delvis har lekket til de partiene som står til venstre for oss. Senterpartiet har nok også vært og forsynt seg av våre velgere i en del kommuner, sier Lauvås.

Ap tapte 2,8 prosentpoeng i Østfold, mens SV gikk opp 2 prosentpoeng og Rødt gikk opp 1,4 prosentpoeng. Sp økte med 4,6. Geir Tufte tror også at velgerne har trukket til venstre fordi de har savnet et tydeligere Ap.

- Det at SV har gjort et så godt valg, skyldes vel at de fikk en god porsjon velgere som stemte Ap ved forrige valg, selv om det ikke ga mandattap for Ap her i Østfold. Dette er indikasjoner, men det er ganske åpenbart at Ap har tapt mye til SV og Rødt, og også Sp, tror han.

Lauvås sier at de nå må la det gå litt tid, og at Ap deretter vil måtte analysere og finne ut hva som førte til det dårlige valgresultatet.

- Vi taper seks mandater i opposisjon, det kan vi ikke gjøre noe annet enn å ta på største alvor. Så får jeg også være så ærlig og si at jeg må gratulere Høyre og Frp med et svært godt valg. Nå starter jo politikken, og vi skal følge med på om de blå leverer det de har lovet, blant annet å avskaffe flypassasjeravgiften. Så får vi ellers forberede oss i Østfold på at Østfold blir borte, sier Lauvås tungt med henvisning til junivedtaket om region Viken, en sammenslåing av Østfold, Buskerud og Akershus.

Lover en sterk opposisjon

Når dagen med depping er over, skal Lauvås fortsette å kjempe for Østfold på stortingsbenken.

- Nå skal vi legge krefter i å jobbe godt for Østfold, og håpe å få gjennomslag for flest mulig av sakene som vil være positive for fylket.

- Ja, kommer vi til å høre noe fra opposisjonen?

- Ja! Vi kommer til å være tydelige og våkne, og også konstruktive. Ap er fremdeles et parti som kan, har og vil ta ansvar når det kreves. Det har vi vist gjennom noen større forlik, slik at beslutninger kan bli solide og stå over tid. Ap tar ansvar og det skal vi fortsette med. Og samtidig skal vi være tydelige og fremme de forslagene vi mener er riktige. Så får vi se hvordan dette går, men den parliamentariske situasjonen i Stortinget har gitt større handlingsrom for oss i opposisjon, avslutter Stein Erik Lauvås.