Nyheter

Enstemmig fordømmelse av Norlandia

Et samlet helse- og sosialutvalg i Moss fordømte Norlandias håndtering av saken der en mann som fikk sårbehandling, endte opp med larver i såret. – Dette er kontraktsbrudd, og jeg ble rasende da jeg måtte lese om denne saken i mediene, sa Øivind Tandberg-Hanssen (SV).

Av Paul Norberg

Rådmann Bente Hedum orienterte om hvordan saken ble behandlet i kommunens administrasjon, på bakgrunn av en rekke konkrete spørsmål fra Øivind Tandberg-Hanssen. Rådmannen ga klar beskjed om at hun ikke på noen måte forsvarte Norlandias handlemåte, og var sterkt kritisk til deres manglende rapportering av et så alvorlig avvik.

Kommunen fikk et varsel om saken 17. august, etter en oppringning fra Fagbladet. Men først 25. august ble saken rapportert til kommunen fra Norlandias side. Dette er brudd på kontraktsbestemmelsene, men saken er nå meldt til Helsetilsynet, og vi må avvente behandlingen der før vi bestemmer oss for hvilke tiltak som må gjøres, sa Bente Hedum. Hun fortalte også at det vil bli igangsatt både en intern og en ekstern granskning av hva som har foregått.

Les også: Åge hadde levende fluelarver i såret før han døde i omsorgsboligen

Tillitsbrudd

Dette er et klart tillitsbrudd fra Norlandias side. Noe som rammer Norlandia, men som også rammer kommunens administrasjon, sa Sverre Høstmark (H).

Rådmann Bente Hedum viste også til redegjørelsen fra Norlandia, som slår fast at saken var rapportert internt av de ansatte i Norlandia, men at ledelsen i Norlandia ikke var kjent med denne saken før det ble avslørt i mediene.

Dette betyr jo at ledelsen ikke har kontroll i eget hus, og det er derfor grunn til å stille spørsmål om hvordan rutinene er i hele Norlandia-systemet. Det er ikke noen hjelp i å ha gode systemer i teorien når de ikke er i stand til å følge rutinene i praksis, sa  Fred Jørgen Evensen (Ap).

Les også: Vil ikke svare på spørsmål om omsorgsbolig etter pasientskandale

Ikke vedtak

Dette var en orienteringssak i helse- og sosialutvalget, og det vil ikke bli fattet vedtak før saken er blitt gransket, og når Helsetilsynet har kommet med sin rapport. Saken er så fersk at det ikke var mulig å tidfeste når dette vil skje, sa rådmann Bente Hedum.

Mer fra Dagsavisen