Nyheter

Har beslaglagt dobbelt så mye snus og øl som i fjor

Tollvesenet beslaglegger stadig flere alkoholholdige varer i Østfold.

Bilde 1 av 2

Det er ingenting urovekkende på den nye listen med tall over antall beslag i Østfold denne våren, forteller Vårin Antonsen Utne seksjonssjef ved Tollregion Øst-Norge.

Likevel er antall beslag nesten doblet når man ser på enkelte varer importert til Norge.

Mye fra Øst-Europa

I år har Tollvesenet beslaglagt 207.749 liter øl, fordelt på 2.048 beslag. I 2016 var det kun 1.189 beslag og 101.425 liter som ble funnet.

– Vi er kanskje blitt flinkere til å ta de rette folkene. Vi tar sjåfører i alt fra små varebiler til store trailere som fylles med øl og andre alkoholholdige drikkevarer. Når det gjelder beslagene av store mengder, kommer de fleste smuglerne fra land litt lenger unna enn over Svinesund-grensen. Mange kommer fra Øst-Europa. Vi ser også det er en god del som smugler fra land som Tyskland, forklarer Utne.

Tallene er hentet fra beslag gjort i Østfold i første halvår av 2016, sammenlignet med første halvår av 2017.

Økt import av snus

Snus har også økt betraktelig fra i fjor, det ble utført 274 beslag denne våren, mens kun 170 i samme periode i fjor.

– Vi ser at det har vært en økning, men det er ikke noe urovekkende tall. Det gjelder egentlig alle beslagene våre hittil i år. Økningen på antall beslag kan tyde på vi treffer riktige bilene som kjører over grensen, understreker hun.

Kontorsjef ved Svinesund, Per Kristian Grandahl, forteller at det er veldig mange som er flinke til å følge kvotegrensen. Han trekker fram kjøttkvoten som ett eksempel. På tallene fra Østfold var det bare 128 kjøttvarebeslag i første halvdel av 2017, og kun 110 i første halvdel av 2016. Gjennomsnittet i kilo lå på rundt 10.000.

– I og med at det er en kort periode kan tallene svinge ganske mye, men så langt er det ingenting som skiller seg ekstra mye ut på listen, avslutter Utne.