Nyheter

Har innført totalforbud mot alle bål

Brannvesenet har innført totalforbud mot å mot å gjøre opp ild i Østfold og Follo, fordi skogbannfaren er for høy.

Det ble besluttet torsdag, etter at brannvesenet i Follo og Østfold sammen hadde vurdert skogbrannfaren.

– Følger ikke folk forbudet og det blir brann, så kan de bli anmeldt til politiet, forteller Rune Larsen, brannsjef i Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB).

Strengere enn vanlig

I sommermånedene, fra 15. april til 15. september, er det alltid et forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark, men nå sier brannvesenet også nei til å tenne kaffebål og grill der det ikke åpenbart kan medføre brann, forklarer brannsjefen.

Vurderer fortløpende

Det er usikkert hvor lenge totalforbudet vil vare, men Larsen forklarer at brannvesenet tar en fortløpende vurdering av sikkerheten.

– Vi vurderer skogbrannfaren fra dag til dag. Vi vil jo ikke at dette forbudet skal være en ulempe for folk, men vi tørr ikke ta sjansen, sier han.

Daglige utrykninger

Brannvesenet i distriktet har måttet rykke ut til skog- eller gressbranner to til tre ganger daglig nå i det siste, ifølge Larsen.

Han trekker fram både brannvesenet i Moss, Fredrikstad, Follo og Halden som eksempler.

Ber om at forbudet følges opp

Brannsjefen håper folk følger forbudet, og understreker viktigheten av å være klar over at også en liten brann kan utvikle seg og bli særdeles stor og farlig.

– Det blir veldig ressurskrevende når det blir så mange utrykninger. Forrige fredag var det for eksempel en stor brann i Sarpsborg. Vi tenker det er bedre å være føre var, nå når det er så tørt og det fort kan oppstå brann, forteller han.

Larsen håper folk har forståelse for valget brannvesenet har tatt, og påpeker igjen at dette valget er tatt av sikkerhetsmessige årsaker.