Nyheter

Snakker bort ekstreme holdninger

Gjennom prosjektet «Dyp Debatt», jobbes det forebyggende ved Greåker, Glemmen og Frederik II videregående skoler og i kommunen, for å stanse ekstreme holdninger.

Samarbeidsprosjektet i videregående skoler i Fredrikstad og kommunen skal hindre etablering av ekstreme holdninger blant unge.

«Dyp Debatt» er et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad kommune, Litteraturhuset og skolene. Det er et forebyggende tiltak mot utbredelse av alle former for ekstremisme og hatkriminalitet blant unge.

– Vi ser at aktivitet i ekstreme miljøer ofte starter som holdninger før det blir til handlinger. Det gjelder derfor å være tidlig ute med informasjon og kunnskap der en kanskje kan hindre slik aktivitet, forteller SLT-koordinator Erik Lindbæk Kruse i Fredrikstad kommune.

Pengestøtte

Prosjektet har fått støtte fra både Arbeids – og velferdsdirektoratet, Fritt Ord og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging. Så langt er det blitt arrangert fire samlinger med ulike foredragsholdere. Terrorangrepene 22. juli i 2011, nynazisme, Trump og internasjonal storpolitikk er blant temaene som er blitt tatt opp. Hensikten med prosjektet er å bygge demokratisk kompetanse, kritisk tenkning, kompetanse til å samtale om komplekse og kontroversielle tema samt økt engasjement for samfunnsfaglige temaer.

– Ønsket er å få snakket med ungdommen om komplekse temaer og vanskelige saker, forteller Kruse.

Inn i skolehverdagen

Temaene er integrert i skolehverdagen, men samlingene holdes på Litteraturhuset i Fredrikstad. Det er forskjellige elever som inviteres fra gang til gang, men skolen tilpasser det enkeltfag slik at det blir registrert som godkjent undervisning.

– Vi inviterte for eksempel aktor i rettssaken mot Anders Behring Breivik. Han var innom en 22. juli-samling, der han pratet om arbeidet sitt rundt rettssaken. Dette var spesielt aktuelt for elevene som tar faget rettslære, forteller faglærer i samfunnsfag ved Glemmen, Tomas Bjørnstad.

– Må ikke glemme

Bjørnstad forteller om hvordan mange tenker på 22. juli som et nært og sørgelig tema, noe det selvsagt er. Men minner oss på at 2011 begynner å bli en stund siden.

– Mange voksne tenker på 22. juli-hendelsene som noe som skjedde i går. Det ligger fortsatt veldig nært oss, men terroren skjedde faktisk for hele seks år siden, noe som betyr at elevene som går i førsteklasse på videregående bare var ti år da det skjedde, sier han.

– De har ikke det samme forholdet til hendelsen som oss voksne. Det er derfor viktig å være klar over at det er et behov for at det diskuteres og tas opp i skolehverdagen, legger han til.

Tidkrevende

Litteraturhuset har også hatt besøk av Michael D’Antonio, som er journalist og Trump-biograf – et foredrag som naturligvis var mest aktuelt for elever i faget internasjonal engelsk. Skolene har ifølge Kruse blitt mer tverrfaglige enn før, og tiltak som «Dyp Debatt» er lettere å få gjennomført i skolehverdagen i dag. Kruse forteller at det er et spennende prosjekt å jobbe med, men han legger ikke skjul på at det krever mye arbeid og det er en god del koordineringsarbeid som må til. – Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, og derfor synes vi det er viktig å fortsette med prosjektet. Det krever likevel mye tid og ressurser å arrangere samlingene. Vi kommer derfor til å utlyse en stilling for å få inn en ekstra person som kan jobbe med prosjektet fra høsten, forteller han.

Kruse sier de vil fortsette å arrangere «Dyp Debatt»-samlinger, så lenge de har kapasitet og midler.

Nå er det sommerferie, men neste samling er allerede spikret like før valget, opplyser han.