Nyheter

Snakker bort ekstreme holdninger

Gjennom prosjektet «Dyp Debatt», jobbes det forebyggende ved Greåker, Glemmen og Frederik II videregående skoler og i kommunen, for å stanse ekstreme holdninger.

«Dyp Debatt» er et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad kommune, Litteraturhuset og skolene. Det er et forebyggende tiltak mot utbredelse av alle former for ekstremisme og hatkriminalitet blant unge.

– Vi ser at aktivitet i ekstreme miljøer ofte starter som holdninger før det blir til handlinger. Det gjelder derfor å være tidlig ute med informasjon og kunnskap der en kanskje kan hindre slik aktivitet, forteller SLT-koordinator Erik Lindbæk Kruse i Fredrikstad kommune.

Pengestøtte

Prosjektet har fått støtte fra både Arbeids – og velferdsdirektoratet, Fritt Ord og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging. Så langt er det blitt arrangert fire samlinger med ulike foredragsholdere. Terrorangrepene 22. juli i 2011, nynazisme, Trump og internasjonal storpolitikk er blant temaene som er blitt tatt opp. Hensikten med prosjektet er å bygge demokratisk kompetanse, kritisk tenkning, kompetanse til å samtale om komplekse og kontroversielle tema samt økt engasjement for samfunnsfaglige temaer.

– Ønsket er å få snakket med ungdommen om komplekse temaer og vanskelige saker, forteller Kruse.

Inn i skolehverdagen

Temaene er integrert i skolehverdagen, men samlingene holdes på Litteraturhuset i Fredrikstad. Det er forskjellige elever som inviteres fra gang til gang, men skolen tilpasser det enkeltfag slik at det blir registrert som godkjent undervisning.

– Vi inviterte for eksempel aktor i rettssaken mot Anders Behring Breivik. Han var innom en 22. juli-samling, der han pratet om arbeidet sitt rundt rettssaken. Dette var spesielt aktuelt for elevene som tar faget rettslære, forteller faglærer i samfunnsfag ved Glemmen, Tomas Bjørnstad.

– Må ikke glemme

Bjørnstad forteller om hvordan mange tenker på 22. juli som et nært og sørgelig tema, noe det selvsagt er. Men minner oss på at 2011 begynner å bli en stund siden.

– Mange voksne tenker på 22. juli-hendelsene som noe som skjedde i går. Det ligger fortsatt veldig nært oss, men terroren skjedde faktisk for hele seks år siden, noe som betyr at elevene som går i førsteklasse på videregående bare var ti år da det skjedde, sier han.

– De har ikke det samme forholdet til hendelsen som oss voksne. Det er derfor viktig å være klar over at det er et behov for at det diskuteres og tas opp i skolehverdagen, legger han til.

Tidkrevende

Litteraturhuset har også hatt besøk av Michael D’Antonio, som er journalist og Trump-biograf – et foredrag som naturligvis var mest aktuelt for elever i faget internasjonal engelsk. Skolene har ifølge Kruse blitt mer tverrfaglige enn før, og tiltak som «Dyp Debatt» er lettere å få gjennomført i skolehverdagen i dag. Kruse forteller at det er et spennende prosjekt å jobbe med, men han legger ikke skjul på at det krever mye arbeid og det er en god del koordineringsarbeid som må til. – Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, og derfor synes vi det er viktig å fortsette med prosjektet. Det krever likevel mye tid og ressurser å arrangere samlingene. Vi kommer derfor til å utlyse en stilling for å få inn en ekstra person som kan jobbe med prosjektet fra høsten, forteller han.

Kruse sier de vil fortsette å arrangere «Dyp Debatt»-samlinger, så lenge de har kapasitet og midler.

Nå er det sommerferie, men neste samling er allerede spikret like før valget, opplyser han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: