Nyheter

Vurderer å avvikle Rygge Airport

Selskapet som drømte om å gjenopplive flyplassen har fortsatt ikke blitt enige med Jotunfjell Partners om et mulig samarbeid.

Jotunfjell Partners kom som kjent Rygge Airport (RA) i forkjøpet, og overtok Rygge Sivile lufthavn (RSL) med tilhørende infrastruktur, deriblant terminalbygget, i begynnelsen av april.

Siden da har RAs formål ikke lenger vært like klart.

– Vi vurderer vår videre virksomhet, forteller styreleder Ole Kristian Sivertsen.

– Har dere vurdert å avvikle selskapet?

– Det er én av mulighetene som selskapet vurderer, ja, svarer han.

Planen nå er å gjennomføre en generalforsamling innen utgangen av juni. På agendaen står nettopp selskapets videre fremtid.

Skal betale tilbake

RA hadde et styremøte i forrige uke. Der ble det besluttet at de skal betale tilbake pengene som kommunene og forskjellige private aktører har kommet med, som først meldt av NRK. Dette inkluderer pengene fra den mye omtalte Vipps-aksjonen.

– Det vil skje i løpet av kort tid, sier Sivertsen.

Han kunne ikke på stående fot si hvor mange kroner det er snakk om totalt, men gjennom Vipps-aksjonen alene skal det dreie seg om rundt 800 betalere.

Styrelederen forklarer at årsaken til at de har valgt å betale tilbake pengene er at de ikke lenger vil gå til formålet de ble samlet inn for, nemlig å gjenåpne flyplassen.

– Jotunfjell Partners har ikke noen enighet om at de skal bringe videre den finansielle plattformen Rygge Airport har. De har sagt at de ønsker å gå alene finansielt, sier han.

Ikke enige om samarbeid

Ifølge Sivertsen har de hatt flere møter med investeringsselskapet om et mulig samarbeid. Denne ideen kom på banen allerede før det ble kjent at Jotunfjell Partners hadde bladd opp og overtatt den private flyplassen.

Etter det vi forstår skal en fusjon av selskapene ikke ha vært aktuelt. I stedet har RA håpet på å bidra med å dele deres erfaringer så langt, da de allerede har gått opp deler av løypa. I tillegg har de sett på den store lokale støtten de har opparbeidet seg som et godt kort på hånda.

Likevel har altså ikke møtene ledet fram til noe samarbeid.

– Vi ser fellesnevneren for oss, men vi har ikke kommet til noen bred enighet om samarbeid, sier RA-styrelederen.

Jotunfjell Partners fortsetter som før

Sven Nylænder, daglig leder i «nye» Rygge Sivile lufthavn (RSL), har ikke deltatt på møtene og kan derfor ikke kommentere dem.

– Vi snakker med mange aktører, og Rygge Airport er én av dem, sier han.

Status for dem er stort sett uforandret siden sist gang vi skrev om dem. Målet er fortsatt å gjenåpne flyplassen i løpet av 2018 eller 2019.

– Vi jobber nå med ulike forhold knyttet til å gjenåpne flyplassen. Vi snakker med politikere, rådmenn og andre som har interesse av at dette skal lykkes, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: