Nyheter

Vil ha mer solenergi til fylkeskommunale bygg

– Østfold fylkeskommune har et skarpt fokus på miljøvennlige energiformer. Derfor satser vi på solenergi.

Det forteller saksordfører Olav Moe (KrF) når han skal begrunne satsingen på bruk av solenergi på alle fylkeskommunale bygg. Torsdag 4. mai vedtok fylkestinget en opptrappingsplan for å sikre gjennomføringen av tidligere vedtak om at alle fylkeskommunale bygg skal dekke hele, eller deler av sitt energibehov med solenergi.

Fjøset på Kalnes

– Vi ønsker å være i føringen, og jobber med å alternative energikilder på mange områder. Blant annet med biogass på busser. Vi har allerede startet opp med en del solpaneler på fylkeshuset i Sarpsborg. Men neste prosjekt skal være fjøset på Kalnes landbruksskole. Der ønsker vi å etablere et solcellepanel, sier Olav Moe.

– Hva er kostnadene ved å bruke solenergi framfor tradisjonelle energikilder?

– Vi har ikke full oversikt over kostnadene ennå. Men i startfasen er det klart at det er relativt dyrt å satse på solenergi, sier Olav Moe.

I fylkesrådmannens innstilling heter det at pilotanlegget for solenergi på fylkeshuset koster omkring 600.000 kroner. Fra leverandøren er det oppgitt at den totale årsproduksjonen blir på 35.000 kWh for de 140 panelene som er montert. Med dagens kostnader for solceller og den lave prisen på strøm vil tilbakebetalingstiden bli lengre enn 25 år, som er levetiden for et solcelleanlegg.

– Vi regner med å kunne spare inn kostnadene på noe sikt. For dette er investeringer som skal være bærekraftige ut fra et miljøhensyn. Og når det kommer i bruk for fullt vil de framtidige, økonomiske kostnadene bli lavere.

– Hvilken tidshorisont jobber dere etter?

– Vi har ikke satt opp noen tidsplan. Nå er det gjort et prinsippvedtak om bruke solenergi på fylkeskommunale bygg, og nå må vi høste erfaringer av de prosjektene som kommer i gang. Fylkeskommunen jobber tett sammen Dynatec AS i Askim, som er svært innovative, og vi regner å finne fram til gode løsninger sammen med dette selskapet. Dette er da også med på å sikre gode arbeidsplasser i fylket, sier Moe.

Offensiv rolle

Østfold fylkeskommune har vedtatt et mål om å ha en offensiv rolle i det grønne skiftet. Lånekostnadene ved dette finansieres med besparelser i energibruken slik at tiltaket blir selvfinansierende.

Fylkesrådmannen påpeker at det i utgangspunktet ikke er mulig å få økonomisk lønnsomhet for solceller på de videregående skolene i fylket, Begrunnelsen er at skolene er stengt på i de månedene det er mest energi å hente fra solen. Det er et større potensial for solenergi til eneboliger, som har andre bruksmønster enn skoler. I Hvaler kommune er det med hell blitt satset på tilskudd til private solcelleanlegg for å øke lønnsomheten.

I Norge er elektrisk kraft produsert med solceller omtrent tre ganger så dyr som vannkraft. Støtteordninger i enkelte land har gjort at de er kommet langt i å bygge ut solceller. Japan, Tyskland og USA står for til sammen 75 prosent av solcellene i verden.

Med dagens energipriser, den lave virkningsgraden samt kostnadene for solenergianlegg er det i dag ikke mulig å forsvare store solenergianlegg fra et økonomisk perspektiv ved skolene uten statlige støtteordninger. Som pilotanlegg for å fokusere på fornybar energi i opplæringsøyemed vil det derimot være et relevant tiltak i forbindelse med nye prosjekter.

Mer fra Dagsavisen