Nyheter

Pasient døde etter tabbe

Da en pasient startet å blø under en gjenopplivning, ble det rekvirert store mengder akutt blod. Medarbeideren som skulle hente blodet møtte låste dører.

Dermed ble behandlingen av den massive blødningen forsinket.

Årsaken til gjenopplivningen, hvor blødningen oppsto, var at personen hadde sluttet å puste. Den alvorlig syke pasienten døde, men ikke som følge av den forsinkede blodbehandlingen opplyser Pasientsikkerhetsutvalget i Sykehuset Østfold (PSU).

– Forsinkelsen som oppsto påvirket ikke utfallet for denne pasienten, men kunne under andre omstendigheter vært kritisk, skriver de i sin vurdering av saken.

I ettertid er det blitt gjort endringer i prosedyren for hvordan uthenting av akuttblod skal skje.

LES OGSÅ: Pasient døde av hjerteinfarkt etter tarmoperasjon

Forsinket hjelp

Dødsfallet er bare 1 av 19 nye alvorlige hendelser som sykehuset har rapportert om gjennom sine såkalte 3-3-meldinger (se faktaboks).

I oversikten finnes også et annet dødsfall, hvor nok en gang en alvorlig syk pasient er involvert. Etter at helsetilstanden ble forverret, ble det bestemt at pasienten skulle overflyttes til overvåkingsavdelingen og at en lege måtte følge pasienten. Flyttingen ble forsinket, da det manglet en tilgjengelig lege.

Da pasienten endelig ble flyttet til overvåkingen fikk vedkommende hjertestans og døde.

– PSU har merket seg at den meldte hendelsen omhandler en multisyk pasient, og anser det som lite trolig at forsinkelsen hadde betydning for sykdomsforløpet, konkluderes det.

Også her ble rutinene skjerpet inn i ettertid.

LES OGSÅ: Fjernet feil svulst på kreftpasient

Oppdaget ikke slag

Forsinket var også behandlingen til en annen pasient som hadde kommet inn til sykehuset etter å ha besvimt.

Pasienten lå til observasjon til dagen etter. Først da ble det oppdaget at pasienten hadde hatt hjerneinfarkt mens vedkommende lå til overvåking.

Det endte til slutt godt, og pasienten fikk videre riktig behandling.

LES OGSÅ: Oppdaget ikke blodpropp - pasient ble alvorlig skadet