Nyheter

Starter kronerulling for Rygge-flyplassen

Engasjementet er så stort for å få gjenåpnet Moss lufthavn Rygge at aksjeselskapet Rygge Airport, i samarbeid med lokale ildsjeler, nå starter kronerulling for å nå målet om 7,5 millioner kroner. Du kan enkelt "vippse" ditt bidrag.

Bilde 1 av 3

- Jeg så på Facebook-siden Venner av Rygge at engasjementet er stort for å kunne bidra med mindre pengebeløp og synliggjøre folks støtte til flyplassen, og kom derfor med et konkret forslag om å starte en profesjonell kronerulling. Det har daglig leder Knut R. Johannesen og Rygge Airport respondert positivt på. Derfor blir det fra onsdag ettermiddag mulig for privatpersoner å overføre penger til konto eller noe så enkelt som å bruke Vipps for å gi det man ønsker, forteller Halden-bosatte Gjermund Torp, en av fem flyplasspatrioter fra Østfold som skal fronte kronerullingen.

- Samles i ett krafttak

Etter at flyplassen ble lagt ned i fjor høst som følge av den norske flypassasjeravgiften og Ryanairs påfølgende flukt fra Rygge, har nye krefter kommet til. Rygge Airport AS (RA) har fått tilsagn om konsesjon fra Samferdselsdepartementet og tar sikte på å gjenåpne flyplassen i 2018.

Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunnsengasjerte investorer med en eller annen tilknytning til Rygge og Østfold. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

Flere Østfold-kommuner vil bidra til spleiselaget, samtidig som det pågår en kapitalutvidelse ved at flere blir aksjonærer. I tillegg åpnes det altså nå opp for at privatpersoner kan spytte inn enkeltbeløp og selv ta grep om flyplassens framtid.

- I sum er det en hærskare av private og profesjonelle aktører som savner flyplassen sin. RA har hele tiden sagt at alle gode krefter som ønsker fortsatt sivil flyplass i Rygge må samle seg i ett felles krafttak. Dette er nå i ferd med å skje, sier daglig leder Knut R. Johannesen til Dagsavisen Østfold.

Trenger 7,5 millioner

RA har sagt at de trenger 7,5 millioner kroner innen utgangen av februar for å blåse nytt liv i flyplassen. For å nå målet satses det på et spleiselag av private og profesjonelle aksjonærer, kommuner og privatpersoner som bidrar til kronerullingen.

- Det siste er ikke noe vi har kalkulert med, men alle bidrag til kronerullingen vil komme som en bonus, sier Johannesen.

RA har tatt signalene fra folk og satt opp en nettløsning hvor publikum kan få en anledning til å tilkjennegi sitt engasjement. Til formålet har RA opprettet en egen separat konto for Vipps, adskilt fra selskapets driftskonto, og har bedt selskapets bankforbindelse om at kontoen skal forbli sperret inntil banken har verifisert at man har nådd målsettingen om 7,5 millioner i sum av aksjeinnskudd, kommunale tilskudd og pengegaver. Systemene er oppe og går fra onsdag ettermiddag.

Kan gis til veldedighet

Dersom RA ikke når målet om 7,5 millioner, vil  de kommunale tilskuddene bli tilbakeført til kommunene. Private bidrag vil ikke bli betalt tilbake. Det blir for tidkrevende. I stedet vil pengene bli overført til Østfold fylkeskommune, som igjen får i oppgave å fordele pengene til veldedige formål, ifølge Johannesen.

I tillegg til Gjermund Torp er Cecilie Grønli fra Fredrikstad, Rune Kristiansen fra Sarpsborg, Svein Wilskow fra Rygge og Sølviann Nilsen fra Ski valgt ut til å fronte kronerullingen.

- Jeg er sterk i troen på at dette vil gå. For folk i søndre Akershus og Oslo, hele Østfold, deler av Vestfold og deler av Sverige er Rygge den foretrukne flyplassen, så markedet er stort nok. Det så vi jo også sist det var flyplass der. Og ikke bare er det i privatpersoners interesse at flyplassen åpnes igjen. Jeg vet at også en rekke firmaer satte pris på nærheten. I firmaet jeg jobber for på Oppsal har vi ansatte også i Moss, Halden og Karlstad, som alle har brukt flyplassen jevnlig på forretningsturer til leverandører i London, forteller Torp.

Mer fra Dagsavisen