Nyheter

Holder døra åpen

Nå har Østfold kommunenes kronerulling for Rygge Airport startet. I Moss og Rygge venter politikerne med å ta stilling til spørsmålet inntil de får en formell søknad.

Tage Pettersen, ordfører i Moss, sier i likhet med kollega Inger-Lise Skartlien i Rygge at de avventer en formell søknad fra Rygge Airport.

Rygge Airport AS, som ønsker å starte opp ny, sivil flyplassdrift på Rygge, har som tidligere skrevet fridd til lokale investorer for å bidra til å samle inn 7,5 millioner kroner. Dette er nemlig hva selskapet trenger for å gå inn i den neste fasen med en ny prosjektorganisering.

Blant dem som er spurt om å bidra er samtlige kommuner i Østfold.

Vil ta opp saken politisk

Tage Pettersen, ordfører i Moss, utelukker ikke at Moss kan komme til å gi penger. Det vil i så fall avhenge av hva et politisk flertall blir enige om. Pettersen sier at hans parti (Høyre) ikke har diskutert temaet ennå.

– Hvis vi får en søknad skal jeg legge den frem til politisk behandling. Det har vi ikke fått ennå, sier han.

Aremark først ut

Det hadde heller ikke Aremark, men de kom de andre kommunene i forkjøpet. I et formannskapsmøte torsdag sa et politisk flertall ja til å åpne kommunekassa med tre kroner per innbygger til Rygge Airport-prosjektet. Beløpet økes til 30 kroner per innbygger under forutsetning av at de andre kommunene i Østfold bevilger samme økning.

– Det er bare fint. Samtidig er det originalt å gi bort penger før noen ber om det, kommenterer Pettersen.

Tror på flere

Aremark kommune har omtrent 1.400 innbyggere. Dermed er det ikke akkurat den største utgiften i kommunebudsjettet det er snakk om for deres del. Mosseordfører Tage Pettersen tror derimot flere større kommuner vil følge etter.

– Ja, det tror jeg. Vi skal ikke se bort fra at en del av de store blir med, sier han.

Ordførerkollega Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad virker mer skeptisk til å åpne kommunekassa til dette formålet. Han understreker at han ikke er negativ til forslaget, men han spør seg om kronerulling er det rette middelet.

– Jeg tror ikke det er avgjørende for investorene om kommunene har bidratt økonomisk. Her må vi heller uttrykke at vi ønsker en flyplass, og jobbe for det på andre måter, sier han.

Vil ha søknad først

Rygge kommune hadde et formannskapsmøte samme dag som Aremark. Da var de forberedt på å ta opp saken, men det skjedde aldri på grunn av at de ikke hadde fått noen søknad.

– Inntil vi får den, og får klarhet i tidsperspektivet og slikt, kan vi ikke behandle saken, sier ordfører Inger-Lise Skartlien.