Nyheter

Får egen "ambassadør" i Moss

Moss kommune ønsker å hjelpe Rygge Airport med å stable på plass en ny, sivil flyplassdrift. Nå har de funnet en lokal "ambassadør", som skal fremsnakke prosjektet.

– Han sa ja med én gang, forteller mosseordfører Tage Pettersen, uten å ville røpe hvem det er snakk om på nåværende tidspunkt.

– Det regner jeg med Rygge Airport vil gjøre når de har samlet støttespillere i andre kommuner, sier han.

Større sjanser for å lykkes

Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport (RA), forklarer at de ønsker å skaffe ambassadører, som Pettersen kaller det, for å kunne vise til at personer med integritet og som nyter respekt i samfunnet har tro på prosjektet deres.

– Vi vil skape ringer i vannet. Vi må sende tydelige signaler om at dette står Østfold samlet om, sier RA-lederen.

Signalene er ment å sendes til både nasjonale beslutningstakere og utenlandske investorer.

Som Dagsavisen Østfold tidligere har skrevet er de i dialog med minst én stor investor som skal være interessert i å satse på Rygge. På den fronten er det foreløpig ikke noe nytt å melde.

– Det vil være langt lettere å få sentrale investorer hvis man ser at lokalsamfunnet står samlet.

– Hvor viktig er det lokale engasjementet for at dere skal lykkes?

– Det er helt avgjørende, svarer Johannessen.

Trenger lokale investorer

Pettersen har dessuten bedt Mosseregionens Næringsutvikling (MNU) om å se om det finnes noen lokale Rygge Airport-investorer i nærområdet.

– Vi er inne i et taktskifte, sier Johannessen.

Han forteller at for å klare å få til en åpning innen våren 2018, som er deres mål i dag, må de øke arbeidsintensiteten. Dermed har de valgt å sette i gang med en ny prosjektorganisering som teller tre årsverk.

Prosjektet, altså det neste steget i arbeidet med å få på plass en ny, sivil flyplassdrift, må finansieres med 7,5 millioner kroner. Det er penger Johannessen håper lokale investorer kan bidra med.

– Hvorfor kan ikke dagens aksjonærer i selskapet bidra med den summen?

– Dagens aksjonærer er 29 privatpersoner. Skal vi kreve at det er dem som gjør det? Dette skal være Østfolds flyplass, og dermed vil vi invitere lokale næringsaktører, svarer han.

Næringsdrivende som bidrar økonomisk vil ifølge Johannessen få mulighet til å bli med på eiersiden til Rygge Airport AS.

– Dette handler om å utvikle Østfold; Å få tilbake en ny motor i næringslivet. Flyplassen gir merverdi langt utover de som bare har eierskap. All vil tjene på dette, påpeker han.