Nyheter

– Flere interessenter

Rygge Airport og Forsvaret er ikke de eneste som kan ende opp med å overta terminalbygget, ifølge RSL.

Som Dagsavisen Østfold tidligere har skrevet hadde representanter fra Rygge Sivile Lufthavn (RSL) og Rygge Airport (RA) et møte sammen før jul. «Meget konstruktivt», kalte de to partene det.

RA håper som kjent å lande en leieavtale med opsjon på kjøp av terminalbygget og tilhørende infrastruktur. Dette for å kunne muliggjøre deres planlagte drift der.

Nå, flere uker senere, kaller Svein Hurlen, styreleder i Rygge Sivile Lufthavn (RSL), det en «ventesituasjon».

– Det er en meget kompleks sak med mange parter inne i bildet, sier han.

Selv om det har vært stille fra de kantene i det siste, jobbes det fortsatt i kulissene.

– Vi har kontakt og snakker sammen. Vi er enige om at det er andre ting som må avklares først, sier Hurlen, uten å ville utdype det noe nærmere.

Vil ikke røpe hvem

Styrelederen påpeker at de ikke har noen hast med å få på plass en avtale med RA om bruk eller overdragelse av terminalbygget.

– Det er flere interessenter.

– Er det andre interessenter enn Forsvaret og Rygge Airport?

– Jeg har forstått det slik, ja, svarer han.

Forsvaret, som eier tomta terminalbygget ligger på, har som tidligere skrevet en opsjonsavtale med RSL. Den gir dem muligheten til å kjøpe bygget ved opphør av driften.

Hurlen ønsker ikke å si hvem den andre mulige interessenten er.

Pantsatt

Det er mulig han sikter til DNB. Det er uansett slik at banken ifølge Finansavisen lånte ut 400 millioner med forfall i utgangen av 2017 til RSL.

Lånet er sikret med pant i terminalbygget og tilhørende infrastruktur. Ved en eventuell konkurs kan de dermed ende opp med byggene.

– Vi kan dessverre ikke gå inn på detaljer knyttet til enkeltkunder i media. Som vi tidligere har sagt så opplever vi at dialogen med selskap og eiere har vært god, er alt Andreas Nyheim, kommunikasjonsrådgiver i DNB, vil si på nåværende tidspunkt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: