Nyheter

Nærmere enighet om flyplassen

Rygge Sivile Lufthavn (RSL) og Rygge Airport (RA) hadde mandag et møte om videre drift. – Meget konstruktivt, sier begge parter.

Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport, forteller at de nå har en jobb å gjøre.

– Vi har hatt et meget konstruktivt møte. Begge parter er enige om at vi har en hjemmelekse å gjøre. Den er vi innstilt på å levere, og jeg har absolutt ingen grunn til å tro at RSL ikke vil gjøre det også, sier han.

Han legger til at de fortsatt forholder seg til avtalen med Forsvarsbygg om tilgang til flyplassanlegg, rullebane og annen infrastruktur som eies av Forsvaret på Rygge. Den er utformet som en opsjonsavtale som løper ut 31. desember i år.

– Vent og se

Møtet mellom RSL og Rygge Airport fant sted mandag morgen. Til stede var også Svein Hurlen, styreleder i RSL.

– Vi hadde et veldig konstruktivt møte og snakket godt sammen. Så får vi vente og se om vi kommer med noen nyheter etter hvert.

– Når kan vi i så fall forvente det?

– Vi får se. Det er en travel tid nå med jul og det hele. Når det er noe å melde, så vil vi gi beskjed, svarer han.

Håper på det beste

Da partene møttes i august var tonen en annen. Da uttrykte Olav Thon, en av hovedaksjonærene i RSL, skuffelse over hvor langt unna en felles løsning de var. Siden da har mye skjedd. Det siste i rekken er et pengekrav på over 43 millioner kroner mot RSL signert forsvarssektoren.

Inger-Lise Skartlien, ordfører i Rygge, var ikke kjent med møtet mellom de to partene da vi ringte henne i går, men hun håper det betyr at partene er nærmere en enighet.

– Det ville vært fint, sier hun.

Også fylkesordfører Ole Haabeth er spent på utviklingen.

– Vi er veldig glade for at partene mente møtet var konstruktivt. Det er veldig positivt, og jeg håper det kan komme noe ut av det, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: