Nyheter

Haabeth: – Eierskapet er en byrde

Ole Haabeth vil at fylkeskommunen selger sine aksjer i Rygge Sivile Lufthavn (RSL) for én krone.

Han fremmet et forslag i fylkestinget onsdag om å gi fylkesutvalget fullmakt til å håndtere deres eierandel i RSL. Saken ble enstemmig vedtatt.

– Jeg føler at vårt lille eierskap i flyplassen er en byrde. Det gjør at vi kan ha det litt vanskelig å bli oppfattet som rene regionale utviklere. Vi blir hele tida oppfattet som eiere, selv om vi er bagatellmessige eiere og hele eierskapsinteressene ligger hos de to store majoritetseierne Thon og Orkla, som til sammen har 80 prosent, sa han under møtet.

– De har ingen verdi

Dersom fylkesutvalget sier ja, vil aksjene bli solgt for den symbolske summen på én krone til Østfold Energi, som i praksis da overdrar fylkeskommunenes eierskap på fem prosent. Dermed beholdes de under fylkespolitikernes indirekte kontroll, ettersom Østfold Energi eies av kommunene, i tilfelle RSL skulle blomstre opp på nytt. Det tror derimot Haabeth ikke vil skje.

– Aksjene representerer ingen verdi, og kommer helt sikkert ikke til å representerte noen fremtidig verdi heller, mener han.

Det overdragelsen til Østfold Energi gjør er å kutte den direkte bindingen mellom politikerne og RSL. Det betyr at de kan kritisere RSL uten at noen kan vise til at de sitter som eiere, noe også Andreas Lervik (Ap) påpekte.

– Det det setter oss i en posisjon til at vi kan argumentere for at et salg av løsøre på flyplassen er veldig dumt, sa han.

Ba om å bevare utstyret

Fylkespolitikerne uttrykte nemlig en bekymring for det tidligere omtalte salget av flyplassutstyr fra Rygge, og da særlig med tanke på hva det kan bety for en eventuell fremtidig aktør på flyplassen. Knut. R. Johannesen, daglig leder i Rygge Airport AS, sa onsdag at løsøre som selges unna gjør veien fram til ny drift lenger. Leif Willy Eriksen (Frp) foreslo at Østfold fylkeskommune burde involvere seg i salget av flyplassutstyr, som nå er i ferd med å tømmes fra Rygge.

– Jeg håper vi kan gå inn der og se på hva vi kan bidra med, for å ta vare på mest mulig av det utstyret, sa han.

Samstemte politikere

Det er ventet at av avgjørelsen om å kvitte seg med RSL-aksjene vil få et klart flertall.

– Jeg tror fylkesutvalget vil være enstemmige, sier Simen Nord (H).

Inntil en slik avgjørelse tas, kan ikke Østfold Energi kommentere hvor aktuelt en overdragelse av fylkeskommunens RSL-eierandel er.

– Foreløpig har ikke Østfold Energi fått noen formell henvendelse om å kjøpe aksjene. Får vi det blir det noe styret må vurdere, sier Glenn Lund, kommunikasjons- og samfunnskontakt i Østfold Energi.

Per i dag eier energiselskapet 15 prosent av aksjene.

LES OGSÅ: Raser mot RSL - mener de hindrer videre drift

Mer fra Dagsavisen